Odjel za sociologiju

Politička komunikacija

Politička komunikacija

Mr. sc. Mirko Petrić održao je uvodno izlaganje na okruglom stolu „Politička komunikacija u Splitu uoči ulaska u EU“, održanom 27. lipnja 2013. u jugoistočnoj kuli Dioklecijanove palače, u organizaciji Udruge Dalmacija i Europskog pokreta Split.

Content