Odjel za sociologiju

Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika unutar EU

Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika unutar EU

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić i dr. sc. Biserka Cvjetičanin (IRMO) održali su 18. svibnja 2017. uvodno predavanje drugog dana međunarodne konferencije „Perspektive razvoja nacionalnih kulturnih politika unutar Europske unije: kritički dijalozi“, održane u Kući Europe u Zagrebu. Predavanje je obradilo temu „Hrvatska kulturna politika: dometi strategijskih dokumenata i pogled u budućnost“.

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je u raspravama pojedinih konferencijskih panela.

Program konferencije može se naći na sljedećoj poveznici:

http://culpol.irmo.hr/wp-content/uploads/2017/04/Program-Culpol-konferencije-2017.pdf

Više o projektu Cul Pol na poveznici:

http://culpol.irmo.hr/o-projektu/

Content