Odjel za sociologiju

Održano izlaganje na međužupanijskom stručnom skupu pedagoga osnovnih i srednjih škola

Održano izlaganje na međužupanijskom stručnom skupu pedagoga osnovnih i srednjih škola

Doc. dr.sc. Krešimir Krolo i doc. dr.sc. Željka Tonković održali su 23.studenog izlaganje pod nazivom „Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri“ na međužupanijskom stručnom skupu pedagoga osnovnih i srednjih škola u organizaciji Županijskog stručnog vijeća pedagoga osnovnih i srednjih škola Istarske županije. Na izlaganju su predstavljeni rezultati anketnog istraživanja provedenog u sklopu projekta provedenog u sklopu projekta MI Plus, nositelja udruge Metamedij iz Pule, a u sklopu MI + platforme. Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

http://metamedia.hr/udruga-metamedij-gostovala-na-meduzupanijskom-skupu-strucnih-suradnika-pedagoga/?fbclid=IwAR0at27pxoQ5V0tpAiPfnUlPdAWN6SShG89i9J1e_r9_fNursLREDbmrdiI