Odjel za sociologiju

Održana tematska multidisciplinarna rasprava

Održana tematska multidisciplinarna rasprava

Na Odjelu za sociologiju je 20. i 21. lipnja 2024. održana dvodnevna tematska multidisciplinarna rasprava pod nazivom „Obitelj kao radno mjesto: istraživanja i javne politike“ u okviru Tematske sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u području 'Usklađivanje privatnog i poslovnog života', a koju koordinira udruga B.a.B.e. Tema rasprave su bila istraživanja i podaci iz područja usklađivanja obiteljskih i profesionalnih obaveza žena i muškaraca. Kroz nekoliko sesija, u raspravi su sudjelovale Valerija Barada, Željka Zdravković i Marija Šarić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), Blanka Čop (Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu), Ksenija Klasnić (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Anita Dremel (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku) i Mirjana Adamović (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).
Više o raspravi

Content