Odjel za sociologiju

Održana međunarodna konferencija

Održana međunarodna konferencija

Ovaj se tjedan na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru održala prva međunarodna konferencija „RethinkBlue“ u organizaciji COST Akcije CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities, organizirana s potporom COST - European Cooperation in Science and Technology, Sveučilišta u Zadru te Hrvatske zaklade za znanost.
Na konferenciji su sudjelovali mnogi međunarodni stručnjaci iz područja Plave ekonomije, kao platforme za istraživanje višestrukih društvenih, ekoloških i ekonomskih aspekata korištenja mora, od koristi do sukoba/izazova. Plava ekonomija također može postati način kritičkog sagledavanja utjecaja iskorištavanja oceana i vađenja resursa na lokalne zajednice u skladu s konceptom Plave pravde.
Na konferenciji je sudjelovao i Mislav Škacan sa posterskim izlaganjem naslova „Aquaculture and local communities: contradictions, conflicts and synergies in the Croatian Adriatic Sea“. Korišteni su podaci dobiveni kroz HRZZ projekt „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“.
Više o konferenciji možete pročitati na poveznici

Plakat
Letak
Book abstracts

Content