Odjel za sociologiju

Objavljeno poglavlje u knjizi

Objavljeno poglavlje u knjizi

Prof. dr. sc. Saša Božić objavio je poglavlje "SPAZIO SOCIALE PER L’IPER-CITTÀ ADRIATICA? Verso una mappatura urbana plurilocale" u knjizi  "L’ADRIATICO COME SMART SEA. Narrazioni e interpretazioni per un mare condiviso", talijanskog izdavača u društvenim znanostima LetteraVentidue. Rad se bavi konceptom hiper grada, definira društvenu osnovu za mapiranje razvoja takvog grada te utvrđuje ulogu transnacionalnih socijalnih prostora u stvaranju povezanog plurilokalnog visoko tehnologiziranog urbanog prostora.

 

Content