Odjel za sociologiju

Objavljen znanstveni rad

Objavljen znanstveni rad

Prof. dr. sc. Karin Doolan i izv. prof. dr. sc. Valerija Barada objavile su u suautorstvu s dr. sc. Jakom Primorac (Institut za razvoj i međunarodne odnose) i dr. sc. Jelenom Puđak (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) izvorni znanstveni rad pod naslovom "The ‘dark side’ of organizational resilience: The civil society sector in Croatia", u časopisu Journal of Civil Society, izdavača Routledge. Rad je rezultat istraživanja provedenog u sklopu projekta IP-CORONA-2020-04-2044 „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES“ (2020. - 2022., voditelj dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu). U radu se problematizira otpornost organizacija civilnoga društva u području suvremene umjetnosti i kulture, ženskih prava, ekologije, mladih i obrazovanja za vrijeme pandemije Covid-a 19, a dostupan je na The ‘dark side’ of organizational resilience: The civil society sector in Croatia: Journal of Civil Society: Vol 0, No 0 - Get Access 
 

Content