Odjel za sociologiju

Objavljen znanstveni rad

Objavljen znanstveni rad

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković objavila je u suautorstvu s dr. sc. Sanjom Sekelj (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) znanstveni rad pod naslovom „We all came from Soros: Continuities and Discontinuities in the Croatian Visual Arts Scene in the 1990s and 2000“  u međunarodnom časopisu Third Text (Taylor & Francis, Web of Science, Q2). U članku je primijenjena mrežna analiza kako bi se istražio razvoj vizualno-umjetničke scene u Hrvatskoj u razdoblju od 1994. do 2006. godine. Članak je proizašao iz projekta „Nova javna kultura i prostori društvenosti“ kojemu je nositelj bio Savez udruga Klubtura, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskoga socijalnog fonda na pozivu Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Sažetak članka dostupan je na poveznici.

Content