Odjel za sociologiju

Objavljen članak

Objavljen članak

Doc. dr. sc. Ivan Puzek i asistentica Sara Čović, mag. soc. u koautorstvu objavili su članak Validacija skale kozmopolitizma: empirijska verifikacija konceptualnog okvira kulturnoga kozmopolitizma u novom broju časopisa Migracijske i etničke temeVol. 37 No. 2, 2021.

Od druge polovine 20. stoljeća, uslijed iskustava svjetskih ratova i ubrzanih globalizacijskih procesa, u društvenim znanostima počeo se javljati značajniji interes za pojam kozmopolitizma. Velik broj teorijskih razmatranja koncepta upozorio je na njegovu ambivalentnost, što se odrazilo na manjak empirijskih istraživanja na tu temu i nedostatak instrumenta za pouzdano mjerenje kozmopolitizma.

Rezultati istraživanja pokazali su kako je primijenjena skala kozmopolitizma pouzdan i valjan instrument za mjerenje dimenzije kulturnoga kozmopolitizma, što otvara nove mogućnosti za njegovo razumijevanje i povezivanje s drugim konceptima.

poveznica