Odjel za sociologiju

Nezavisna kultura u Splitu

Nezavisna kultura u Splitu
Mr. sc. Mirko Petrić i prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović prezentirali su rezultate istraživanja „Financiranje nezavisne kulture u Splitu“, koje su potaknuli Platforma Doma mladih Split i Zaklada Kultura nova. Prezentacija je održana 18. svibnja 2014. u okviru festivala nezavisne kulture i umjetnosti Platformat, a slijedila joj je javna tribina na obrađivanu temu. Više o prezentaciji i tribini možete pročitati ovdje.

Content