Odjel za sociologiju

Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana odbora ESA za sociologiju kulture

Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana odbora ESA za sociologiju kulture

Mr. sc. Mirko Petrić izabran je za člana odbora istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (ESA RN07), za razdoblje 2021.-2023. Izbori koordinatora i novog odbora održani su 2. rujna 2021., na radnom sastanku istraživačke mreže RN 07 tijekom 15. konferencije Europskog sociološkog društva (European Sociological Association - ESA).
U programu konferencije, održane pod naslovom „Sociološko znanje za alternativne budućnosti“ („Sociological Knowledges for Alternative Futures“), mr. sc. Mirko Petrić bio je suator dvaju izlaganja. 
U programu istraživačke mreže za sociologiju kulture (RN 07), u suautorstvu s Augustinom Deradom, mag. soc., 1. rujna 2021. održao je izlaganje pod nazivom „Eksploratorna istraživanja i kulturna politika: prema razumijevanju odozdo kulture u Hrvatskoj“ (“Exploratory research and cultural policy: Towards a Bottom-up understanding of culture in Croatia”). Izlaganje se temeljilo na empirijskom istraživanju provedenom unutar Horizon 2020. projekta 870691 „Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika“ (“European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies” - INVENT).
Drugo izlaganje, u suautorstvu s Augustinom Deradom, mag. soc. i prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, održano je 3. rujna 2021. u programu istraživačke mreže za sociologiju obitelji i intimnih života (RN 13), pod naslovom „Rodna nejednakost i društvena nejednakost: klasna dimenzija podjele kućanskog rada u Hrvatskoj“ (“Gender inequality and social inequality: The class dimension of division of housework in Croatia”). Ovo mješovitometodsko izlaganje temeljilo se na empirijskim istraživanjima provedenim unutar projekta „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive - GENMOD“ (HRZZ-IP-2016-06-6010). 
 

Content