Odjel za sociologiju

Konferencija o društvenim vrijednostima kulture – projekt INVENT

Konferencija o društvenim vrijednostima kulture – projekt INVENT

Konferencija s naslovom „Razumijevanje društvenih vrijednosti kulture: prema inkluzivnim i participacijskim europskim kulturnim politikama“ (“Capturing the Societal Values of Culture: Towards Inclusive and Participatory European Cultural Policies“), na kojoj će se predstaviti rezultati prve etape Horizon 2020 projekta INVENT, održat će se u Rotterdamu 23. i 24. rujna 2021. godine.

Prvu sesiju konferencije otvorit će izlaganje mr. sc. Mirko Petrića, s naslovom „Kulturna politika odozdo: EU agenda se susreće s lokalnim kontekstima“ („Cultural “Policy From Below: EU Agenda meets local contexts“). Dr. sc. Željka Zdravković ko-autorica je drugog izlaganja u istoj sesiji, s naslovom „Podrška građana javnom financiranju kulture diljem Europe“ (“Citizens’ Support for Public Funding of Culture across Europe”).

Praćenje izlaganja na konferenciji moguće je preko online platforme, uz prethodnu (besplatnu) registraciju, na sljedećoj poveznici, na kojoj je priložen i program konferencije.

Publikacije s dosadašnjim rezultatima projekta mogu se preuzeti na poveznici.

Više o projektu može se doznati na CORDIS EU Research results i INVENT

  

Content