Odjel za sociologiju

Izlaganje Biljane Kašić

Na poziv organizatora/ica Biljana Kašić je 3. veljače 2012. godine sudjelovala u razgovoru na temu “Emancipatorske prakse” u Muzeju suvremene umjetnosti, a povodom izložbe Socijalizam i modernost. U razgovoru su sudjelovali/e Jagoda Kaloper, Liljana Kolešnik i Dean Duda.

Content