Odjel za sociologiju

Izlaganja na završnoj konferenciji projekta

Izlaganja na završnoj konferenciji projekta

Istraživački tim s Odjela za sociologiju, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Valerije Barade, je u ponedjeljak, 23. 10. 2023. u Zagrebu održao 4 izlaganja na završnoj konferenciji projekta "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene". 
Izlaganja su održali: 1. Valerija Barada i Ivan Puzek "Kućanski rad i kognitivno-emocionalno upravljanje kućanstvom"; 2. Blanka Čop, Marija Šarić i Željka Zdravković "Muškarci i žene u Hrvatskoj: napetosti između radne i obiteljske uloge"; 3. Sara Čović i Pavao Parunov "Uloga javnih usluga skrbi i obrazovanja djece u usklađivanju obiteljskih i poslovnih obaveza"; 4. Željka Zdravković: "Životni uvjeti mladih u Hrvatskoj: rad, stanovanje i obitelj". 
Više o konferenciji

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a partneri/ce na projektu uz Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga 'HERA' Križevci Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Domine - organizacije za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K- Zona, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug -  te Vukovarsko-srijemska županija i Grad Novska.
 

Content