Odjel za sociologiju

Gostujuće predavanje dr.sc. Marka Kovačića (IDIZ) u sklopu kolegija „Sociologija mladih“

Gostujuće predavanje dr.sc. Marka Kovačića (IDIZ) u sklopu kolegija „Sociologija mladih“

Dr.sc. Marko Kovačić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, održat će 30.studenog 2020.gostujuće predavanje u sklopu kolegija „Sociologija mladih“ pod nazivom „Ambivalentan odnos mladih prema demokraciji - stara priča koja ne zastarijeva“. Kao najavu predavanja i kolege Kovačića, donosimo intervju s njim za portal H-Alter.

http://www.h-alter.org/vijesti/tako-mladi-a-tako-stari?fbclid=IwAR1LlMZ148lGuchSwIxxnV63_VTO6eKJaLLF0pAy0hdIEMfTd5y7lqe-X7s