Odjel za sociologiju

EXILE and MEDITERRANEAN STUDIES

EXILE and MEDITERRANEAN STUDIES

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar u ČETVRTAK, 28. 01. 2016. U 16,00 u učionici 121 (zgrada Sveučilišta na rivi) organizirali su javno predavanje koje je održala prof. dr. sc. SILVANA CAROTENUTO, Odsjek za humanističke i društvene studije, (Sveučilište u Napulju „L'Orientale). Predavanjem pod nazivom „EXILE and MEDITERRANEAN STUDIES“ problematizirala su se umjetnička djela nekoliko umjetnica s Mediterana, koje performansima, fotografijama,, instalacijama i video-umjetnošću obrađuju temu odnosa društvenog pitanja egzila i estetske dimenzije umjetnosti. Izlaganje prof. dr. sc. S. Carotenuto bila je prilika za raspravu o aktualnoj temi migracija i izbjeglištva kroz rjeđe problematiziranu temu umjetnosti i ženskosti.

Prof. dr. sc. Silvana Carotenuto, profesorica je na Odsjeku za humanističke i društvene studije, Sveučilište u Napulju „L'Orientale“ te suradnica Centra za kulturne i postkolonijalne studije na istom Sveučilištu. Uz suvremenu englesku književnost, predaje kritičku teoriju, postkolonijalnu teoriju i vizualnu kulturu, a bavi se i feminističkim teorijama. Uz materinji talijanski, objavljivala je na francuskom i engleskom jeziku. Sudjeluje u više međunarodnih teorijsko-istraživačkih projekata, a trenutno vodi istraživanje „Feminine PErformance in the Mediterranean Area. A didgital Archive“ (Ženski performans na području Mediterana. Digitalni arhiv“).

Content