Odjel za sociologiju

Ekonomska kriza, tržište rada i nezaposlenost

Dr. sc. Valerija Barada održala je predavanje na temu "Ekonomska kriza, tržište rada i nezaposlenost" na skupu Županijskog stručnog vijeća Zadarske i Šibensko-kninske županije za nastavnike i nastavnice sociologije i politike i gospodarstva. Predavanje je održano u srijedu, 12. lipnja 2013. godine u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II u Zadru.

Content