Odjel za sociologiju

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković održali su 29. listopada online izlaganje „Od galerija do Fortnitea – kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Istarskoj županiji“

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković održali su 29. listopada online  izlaganje „Od galerija do Fortnitea – kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Istarskoj županiji“

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković održali su 29. listopada online  izlaganje „Od galerija do Fortnitea – kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Istarskoj županiji“ na konferenciji „I moj glas donosi promjenu! – dvodnevna konferencija o aktivnoj participaciji“ u organizaciji grada Pule, udruge mladih, Alumni FET Pula, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istre i Slagalice - Zaklade za razvoj lokalne zajednice. Konferencija i projekt su financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda.  


https://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/zavrshna-konferencija-projekta-sos-i-moj-glas-donosi-promjenu