Odjel za sociologiju

Dizajn vizualnih komunikacija - muška ili ženska profesija?

Dizajn vizualnih komunikacija - muška ili ženska profesija?

Dr.sc. Valerija Barada u srijedu, 5. 6. 2013. godine održala je pozvano predavanje na Studiju dizajna u Zagrebu pod nazivom "Dizajn vizualnih komunikacija - muška ili ženska profesija?" Više ovdje.

Content