Odjel za sociologiju

Association for Cultural Studies Summer Institute

Association for Cultural Studies Summer Institute

Mr. sc. Mirko Petrić održat će dva seminara, pod skupnim nazivom “Intersections: Cultural Objects and Visual Identities”, na ljetnom institutu međunarodne Udruge za kulturne studije, koji će se odvijati između 21. i 28. srpnja 2013., u prostorijama Instituta za medije i komunikacijske znanosti u Klagenfurtu. Program skupa možete naći ovdje, a više podataka o predavačima/cama i seminarima ovdje.

Content