Odjel za sociologiju

Sudjelovanje Odjela za sociologiju u projektu Društvena otpornost uslijed COVID-19 pandemije

Hrvatska zaklada za znanost je u ožujku 2020. raspisala natječaj za financiranje istraživanja koja, između ostaloga, stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o društvenim aspektima COVID-19 pandemije.

Sudjelovanje Odjela za sociologiju u projektu Društvena otpornost uslijed COVID-19 pandemije

Hrvatska zaklada za znanost je u ožujku 2020. raspisala natječaj za financiranje istraživanja koja, između ostaloga, stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o društvenim aspektima COVID-19 pandemije. Djelatnici Odjela za sociologiju na taj natječaj javili su se pod vodstvom kolege dr. sc. Branka Ančića s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. U vrednovanje je upućeno 96 projekata, a 11 ih je odabrano za financiranje, među ostalima i projekt o društvenoj otpornosti i COVID-19 pandemiji. Suradnici na projektu s Odjela za sociologiju su izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, doc. dr. sc. Dražen Cepić, doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković. Projekt je vođen općim pitanjem što jača kapacitete društvenih aktera da odgovore pozitivno na prijetnje i negativne učinke katastrofa poput COVID-19 pandemije. Teorijski okvir projektu čine rasprave o pojmu društvene otpornosti koji obuhvaća kapacitete ljudskih zajednica da izdrže vanjske šokove na njihovu društvenu infrastrukturu te da se od njih uspješno oporave. U projektu će se istraživati tri, široko postavljene, determinante društvene otpornosti: (1) društveni odnosi i mreže, (2) znanje i medijski okviri, i (3) društveni metabolizam i institucijski kapaciteti. Iako je projekt u svojim temeljima sociološki, oslanjat će se i na teorijske i empirijske uvide iz političke ekonomije i političke ekologije, a koristit će se i različite metode za prikupljanje primarnih podataka kao što su intervjui, opažanja i upitnici te provoditi analiza sekundarnih podataka. Sudionici projektnih istraživanja biti će predstavnici šire javnosti, ali i stručnjaci, političari i aktivisti.

Theme picker