Odjel za sociologiju

Metodološka radionica projekta GENMOD

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali su u radionici “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta VI”, koja je 12. i 13. travnja 2019. održana u prostorijama Instituta društvenih istraživanja „Ivo Pilar“ u Zagrebu.

U okviru radionice dorađivani su kodovi prve razine i usklađivane strategije kvalitativne analize na projektu „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD)“, voditeljice prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program radionice možete naći ovdje.

http://www.hrzz.hr/UserDocsImages///HRZZ%20logo%204%20color.jpg