Odjel za sociologiju

Dva javna predavanja na Odjelu za sociologiju

Dva javna predavanja na Odjelu za sociologiju

Odjel za sociologiju, u suradnji s Istraživačkim centrom GONG-a, Vas poziva na dva javna predavanja u sklopu Regionalne škole policy analize koja se odvija u Zadru od 5. do 9. listopada 2015. godine.

Prvo predavanje će održati prof. dr. sc. Andrea Bassi sa Sveučilišta u Bologni, a pod nazivom Playing it smart – quantification of social impact of progressive policies, social activism and entrepreneurship.

Predavanje će se održati u utorak, 6. 10. 2015. u 15,00h u IMPACT centru.

 

Drugo predavanje će održati Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, a pod nazivom Tranzicija iz federalnog u nacionalni te u supranacionalni statistički sustav: primjer Hrvatske 1990.- 2015.

Predavanje će se održati u srijedu, 7. 10. 2015. u 12,00h u IMPACT centru.

Theme picker