Odjel za sociologiju
MIC – Vis 2018

MIC – Vis 2018

Dr. sc. Ivan Puzek održao je konferencijsko priopćenje s naslovom ”Gender division of household labour in Mediterranean and Continental Croatia: An analysis of the 2017 survey results” (Rodna podjela rada u kućanstvu u sredozemnoj i kontinentalnom Hrvatskoj: analiza rezultata anketnog isoitivanja provedenog 2017.), priređeno u suuatorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrićem, u okviru programa ovogodišnje Mediterranean Islands Conferende (Konferencija o sredozemnim otocima), održane na Visu u razdoblju od 19. do 22. rujna 2018.

Na istoj konferenciji održano je i priopćenje s naslovom ”Leisure time use in Croatia: Gender and regional differences” (Korištenje slobodnog vremena u Hrvatskoj: rodne i regionalne razlike), koje je izložila dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, a koje je priređeno u suautorstvu s dr. Jadrankom Rebekom Anić i doc. dr. sc. Željkom Zdravković.

Oba priopćenja zasnivaju se na obradi kvantitativnih podataka prikupljenim u okviru projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Više o konferenciji MIC – Vis, 2018., možete naći ovdje.
Pročitaj više
MIC – Vis 2018
Odjel za sociologiju ugostio prof. dr. sc. Rudija Klanjšeka iz Maribora

Odjel za sociologiju ugostio prof. dr. sc. Rudija Klanjšeka iz Maribora

Prof. dr. sc. Rudi Klanjšek, izvanredni profesor sa Sveučilišta u Mariboru, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju provest će mjesec dana u Zadru u sklopu mobilnosti programa Erasmus+, kao gost našeg Odjela.

Za vrijeme svog boravka sudjelovat će u nastavi iz kolegija Kultura, modernizacija i globalizacija na prvoj godini diplomskog studija, te u doktorskoj radionici Združenog međunarodnog...

Pročitaj više
Odjel za sociologiju ugostio prof. dr. sc. Rudija Klanjšeka iz Maribora
Radni sastanak projekta GENMOD

Radni sastanak projekta GENMOD

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali su na radnom sastanku znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010), u okviru kojega su obavljene napredne obrade kvantitativnih podataka te priprema provedbe kvalitativnog dijela istraživanja.

U središtu pozornosti bio je odabir sudionika/ca kvalitativnog istraživanja u društvenom prostoru ocrtanom geometrijskom analizom podataka (GDA). Radni sastanak vodili su voditeljica projekta prof. dr. sc. Inga Tomić i konzultant doc. dr.  Predrag Cvetičanin, a u njemu je sudjelovao i Augustin Derado, dipl. soc., doktorand na međunarodnom združenom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru.Konzultant dr. Predrag Cvetičanin i doktorand Augustin Derado tijekom radnog sastanka
Pročitaj više
Radni sastanak projekta GENMOD
Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries

Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je 21. rujna predavanje "Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries", na Norveškom Sveučilištu za znanost i tehnologiju u Trondheimu, za doktorande i profesore Odjela za sociologiju i političke znanosti te Odjela za socijalni rad.

Pročitaj više
Transnational Social Space in the Time of 'Renationalisation': Migrant Social Ties across South East European Boundaries
Challenges for urban regeneration?

Challenges for urban regeneration?

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo održao je konferencijsko priopćenje na zajedničkoj konferenciji istraživačkih mreža za umjetnost (RN 02) i kulturu (RN 07) Europske sociološke asocijacije (10th midterm Conference of the European Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture). Izlaganje s naslovom “Challenges for urban regeneration? Cultural preferences and cultural capital of youth in urban centres of the Croatian Adriatic“ pripremljeno je u koautorstvu s doc.dr.sc. Željkom Tonković i doc.dr.sc. Svenom Marcelićem (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru). Podaci iz izlaganja dio su istraživanja „Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u urbanim središtima na Jadranskoj obali“, provedenog u razdoblju 2015/2016 godine, a koje je financijski pomogao Odjel za sociologiju, Sveučilišta u Zadru.

Program i knjigu sažetaka konferencije možete vidjeti ovdje.

Pročitaj više
Challenges for urban regeneration?
Susret sa studentima/cama prve godine preddiplomskog studija

Susret sa studentima/cama prve godine preddiplomskog studija

Primanje studenata i studentica prve godine preddiplomskog studija Sociologije održat će se u ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine u predavaonici 121 (predavaonica se nalazi odmah do Svečane dvorane na lijevu stranu):

a) u 10:45 sati susret sa studentima/cama sociologije kao prvog (a1) predmeta 

b) u 11:45 sati susret sa studentima/cama sociologije kao drugog (a2) predmeta 

Nastava za studente preddiplomskih studija počinje u utorak, 2. listopada 2018. godine.

Karta Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr/o-nama/gdje-smo

Veselimo se vašem dolasku!
Pročitaj više
Susret sa studentima/cama prve godine preddiplomskog studija
Compliance, corruption and co-management

Compliance, corruption and co-management

Istraživački tim u kojem je sudjelovao Dražen Cepić​, poslijedoktorand s Odjela za sociologiju, objavio je članak “Compliance, corruption and co-management: how corruption fuels illegalities and undermines the legitimacy of fisheries co-management?” u novom broju časopisa International Journal of the Commons. Časopis odjeka učinka 1.447 indeksiran je u Web of Science, Scopus i drugim bazama podataka te se nalazi u prvom kvartilu časopisa iz područja društvenih i političkih znanosti.  Pristup časopisu je slobodan i besplatan (open access).

https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.827/
Pročitaj više
Compliance, corruption and co-management
Creative Locations: Art, Culture and the City

Creative Locations: Art, Culture and the City

Doc. dr. sc. Željka Zdravković održala je konferencijsko priopćenje na zajedničkoj konferenciji istraživačkih mreža za umjetnost (RN 02) i kulturu (RN 07) Europske sociološke asocijacije (10th midterm Conference of the European Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture). Izlaganje s naslovom “Gender Relations And Cultural Consumption In Post-Transitional Croatia“ (Rodni odnosi i kulturna potrošnja u post-tranzicijskoj Hrvatskoj), pripremljeno je u suautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i mr. sc. Mirkom Petrićem (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), u okviru znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program i knjigu sažetaka konferencije možete vidjeti ovdje.
Pročitaj više
Creative Locations: Art, Culture and the City
Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition

Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition

Mr. sc. Mirko Petrić održao je dva izlaganja na konferenciji istraživačke mreže Europske sociološke asocijacije za društvenu teoriju (Midterm Conference of the Research Network 29 “Social Theory“ of the European Sociological Association), s naslovom "Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition" (Refiguracije društva: sociološki pogledi na modernost u tranziciji).

Dana 5. rujna 2018. održao je izlaganje s naslovom "In defense of public sociology: A view from the internal EU periphery" (U obranu javne sociologije: pogled s unutarnje periferije EU), a 6. rujna izlaganje s naslovom "Disentangling a complicated modernity: The case of post-transitional Croatia" (Razmršavanje komplicirane modernosti: slučaj post-tranzicijske Hrvatske).

Potonje izlaganje pripremljeno je u suautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i dr. sc. Ivanom Puzekom (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), u okviru znanstvenog projekta GENMOD („Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program konferencije možete vidjeti ovdje.

 
Pročitaj više
Refigurations of Society: Sociological Perspectives on Modernity in Transition
Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century

Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century

Marija Šarić, asistentica s Odjela za sociologiju, sudjelovala je na ljetnoj školi „Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century“ koju je organizirala Europska sociološka asocijacija u Parizu u razdoblju od 27.-29. lipnja 2018. Na ljetnoj školi sudjelovalo je 25 odabranih doktoranada iz Europe, a sesije i predavanja su studentima/icama približili proces pripreme, izdavanja i recenziranja znanstvenih članaka u polju sociologije.
Pročitaj više
Reinventing sociology in uncertain times: Sociological research and writing in the 21st century

Content