Odjel za sociologiju
Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija sociologije

Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija sociologije

Pozivamo sve studente/ice prve godine preddiplomskog studija sociologije da u ponedjeljak, 2. listopada 2017. dođu na susret s pročelnicom, nastavnicima i suradnicima Odjela za sociologiju prema sljedećem rasporedu:

a) u 10:45 sati susret sa studentima prve godine prvog (a1) predmeta dvopredmetnog studija

b) u 11:45 sati susret sa studentima prve godine drugog (a2) predmeta dvopredmetnog studija.

Susret će se održati na matičnom odjelu u predavaonici 121, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2, II kat (Stari kampus).
Pročitaj više
Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija sociologije
Obrana doktorskog rada - Ivan Puzek

Obrana doktorskog rada - Ivan Puzek

U petak 6. listopada 2017. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat),  s početkom u 14.00 sati, Ivan PUZEK, mag. soc., javno brani doktorski rad pod naslovom Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: višerazinska analiza na primjeru grada Splita pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i doc. dr. sc. Ivan Landripet.
Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Ivan Puzek
Doktorska radionica - Migrant Integration Policies in Scandinavia

Doktorska radionica - Migrant Integration Policies in Scandinavia

Marko Valenta, Roberto Iacono i Joachim Vogt Isaksen s Norveškog sveučilišta znanosti i tehnologije, Trondheim, održat će doktorsku radionicu u sklopu Međunarodnog doktorskog studija sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Radionica će se održati 3. listopada u Dvorani za poslijediplomske studije, zgrada Rektorata Sveučilišta u Zadru, s početkom u 9 sati.
Pročitaj više
Doktorska radionica - Migrant Integration Policies in Scandinavia
Gostujuće predavanje - Izbjegličke migracije u Europi: migracijski trendovi i azilna politika

Gostujuće predavanje - Izbjegličke migracije u Europi: migracijski trendovi i azilna politika

Prof. dr. sc. Marko Valenta (Norveško sveučilište znanosti i tehnologije, Trondheim) održat će javnosti otvoreno predavanje na temu „Izbjegličke migracije u Europi: migracijski trendovi i azilna politika“. Predavanje će se održati 2. listopada 2017. u predavaonici 121, zgrada Sveučilišta na rivi, s početkom u 17 sati.
Pročitaj više
Gostujuće predavanje - Izbjegličke migracije u Europi: migracijski trendovi i azilna politika
Radionica projekta GENMOD

Radionica projekta GENMOD

Mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković i Ivan Puzek, mag. soc., sudjelovali su u radionici "Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta II", održanoj na Umjetničkoj akademiji u Splitu u razdoblju između 17. i 21. rujna 2017., u okviru projekta Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD), koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Uz voditeljicu projekta prof. dr. sc. Ingu Tomić-Koludrović, te članove/ice projektnog tima s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u radionici je sudjelovao konzultant projekta doc. dr. Predrag Cvetičanin (Univerzitet u Nišu i Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope).

Tijekom radionice obavljena je kritička analiza prototipa anketnog upitnika razvijanog u okviru projekta, te utvrđen njegov konačni oblik. U drugom dijelu radionice, održane su edukacije o geometrijskoj analizi podataka, kao i rasprava o modusima upotrebe naprednih kvantitativnih metoda pri analizi podataka koji će se pribaviti anketnim ispitivanjem.
Pročitaj više
Radionica projekta GENMOD
Rising inequalities

Rising inequalities

Mr. sc. Mirko Petrić suautor je referata From existential to social class – on the primacy of relations and on the rebirth of mechanical solidarity, održanog 15. rujna 2017. na sveučilištu Aarlborg u Kopenhagenu, na dvodnevnoj radionici Združenog odbora nordijskih istraživačkih savjeta u humanističkim i društvenim znanostima (NOS-HS), posvećenoj temi rastućih nejednakosti (Rising Inequalities). Suautori/ca referata su doc. dr. Predrag Cvetičanin (Univerzitet u Nišu), prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ - područni centar Split) i dr. Adrian Leguina (Loughborough University). Sudjelovanje u radionici je bilo na poziv, uz međunarodnu recenziju.
Program radionice možete vidjeti ovdje.
 
Pročitaj više
Rising inequalities
Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija

Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija

Drage studentice, dragi studenti prve godine preddiplomskog studija sociologije,obavještavamo vas da akademska godina 2017./2018. počinje 1. listopada 2017. Prvi radni dan, ponedjeljak 2. listopada, pozvani ste na susret s rektoricom Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijanom Vican i s pročelnikom i profesorima vašeg matičnog odjela. Točan raspored prijema, kao i program dobrodošlice, u kojem vam toplo preporučujemo da sudjelujete, bit će uskoro objavljen na našim mrežnim stranicama. Do tada vas upućujemo na kalendar nastavnih aktivnosti u kojem su napisani svi važniji datumi u nadolazećoj akademskoj godini.
Pročitaj više
Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija
Europski konzorcij za istraživanje politike (ECPR)

Europski konzorcij za istraživanje politike (ECPR)

U sklopu 13. konferencije Europskog konzorcija za istraživanje politike (The European Consortium for Political Research) prof. dr.sc. Biljana Kašić održala je izlaganje pod naslovom “'Troubled Pasts' and the Troubling Present“ u okviru tematske sekcije Političko nasilje i država (Political Violence and the State). Konferencija se održavala od 6. do 9. rujna 2017. na Sveučilištu Oslo u Oslu.
Pročitaj više
Europski konzorcij za istraživanje politike (ECPR)
The Older You Are, the More Sustainable You Get: A Sociological Snapshot of Cultural Tourism at an Eastern Adriatic 'Living Heritage Site'

The Older You Are, the More Sustainable You Get: A Sociological Snapshot of Cultural Tourism at an Eastern Adriatic 'Living Heritage Site'

Mr. sc. Mirko Petrić i Ivan Puzek, mag. soc., u suautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Split), objavili su poglavlje u knjizi „Turizam za starije: interdisciplinarne perspektive o starenju i putovanju“ (Senior Tourism: Interdisciplinary Perspectives on Aging and Travelling), koju su uredili Simone Francescato, Roberta Maierhofer, Valeria Minghetti i Eva-Maria Trinkaus, a objavio izdavač Transcript iz Bielefelda (Njemačka).

Naziv njihova poglavlja, napisanoga na temelju obuhvatnog empirijskog istraživanja turizma u povijesnoj jezgri Splita, je „Što si stariji, to si održiviji: sociološka snimka kulturnog turizma na istočnojadranskom 'lokalitetu živuće baštine'“ (The Older You Are, the More Sustainable You Get: A Sociological Snapshot of Cultural Tourism at an Eastern Adriatic 'Living Heritage Site'“).

Više informacija o knjizi možete naći ovdje.

Pregled sadržaja i urednički uvod možete naći ovdje.
Pročitaj više
The Older You Are, the More Sustainable You Get: A Sociological Snapshot of Cultural Tourism at an Eastern Adriatic 'Living Heritage Site'
 (Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost

(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost

13. konferencija Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA), pod naslovom „(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost“ ((Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivity), održana je u Ateni, u razdoblju između 29. kolovoza i 1. rujna 2017.Na konferenciji su priopćenja izložili sljedeći članovi Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, Ivan Puzek, mag. soc. i doc. dr. sc. Željka Zdravković.

Mr.sc. Mirko Petrić, Ivan Puzek, mag. soc. i doc. dr. sc. Željka Zdravković, u suatorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Split), održali su priopćenje s naslovom „Postsocijalistička transformacija rodnih odnosa: slučaj Hrvatske“ (The postsocialist transformation of gender relations: the case of Croatia).Sažetak priopćenja možete naći ovdje.

Mr.sc. Mirko Petrić, u suatorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, održao je priopćenje s naslovom „Modernizacijski procesi u kontekstu institucionalno usađenog neoliberalizma: teorijski pogled na posttranzicijsku Hrvatsku“ (Modernization processes in the context of institutionally embedded neoliberalism: a theoretical perspective on post-transitional Croatia). Sažetak priopćenja možete naći ovdje.

Doc. dr. sc. Željka Zdravković održala je priopćenje s naslovom „Digitalne nejednakosti u četiri zemlje jugoistočne Europe“ (Digital inequalities in four South-East European Countries). Sažetak priopćenja možete naći ovdje.

Više obavijesti o 13. konferenciji Europskog sociološkog društva možete naći ovdje.

Pročitaj više
(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost

Content