Odjel za sociologiju
Graz International Summer School Seggau 2018

Graz International Summer School Seggau 2018

U okviru programa ljetne škole Graz International Summer School Seggau - GUSSEG 2018, održane između 1. i 14. srpnja 2018. u dvorcu Seggau, mr. sc. Mirko Petrić vodio je seminarski modul "Media and Crisis of Democracy" ("Mediji i kriza demokracije" - 29 sati nastave, 6 ECTS) na temu "The Media and Modernity: The Populist Moment"("Mediji i modernost: populistički trenutak").


Izvedbeni plan modula možete naći ovdje.


U okviru rada škole, mr. sc. Mirko Petrić održao je 6. srpnja 2018. i plenarno predavanje s naslovom "Technology Meets Ideology: The Media Dimension of Populism" ("Tehnologija susreće ideologiju: medijska dimenzija populizma").


Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je također kao panelist u okruglom stolu na temu "Education in Troubled Times" ("Obrazovanje u nemirnim vremenima"), održanom u okviru škole 4. srpnja 2018.


Sudjelovanje mr. sc. Mirka Petrića na ljetnoj školi GUSEGG 2018 omogućeno je stipendijom za gostujuće nastavnike Službe za akademsku razmjenu Republike Austrije (OeAD), kroz program CEEPUS, mreža CII-AT-503-07--1718 - Inter-American Studies.


U radu ljetne škole sudjelovala je i studentica Odjela za sociologiju Elizaveta Čordašev, koja je pohađala seminarski modul "Economics and Inequality" („Ekonomska znanost i nejednakosti“). Njezini sudjelovanje na ljetnoj školi također je bilo podržano studentskom stipendijom CEEPUS-a.


Više obavijesti o školi GUSEGG 2018 možete naći na poveznicama:


https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/


https://www.youtube.com/watch?v=bQ-BEmB6E8M


https://www.youtube.com/watch?v=xRFAUe59bewFotografije: Andreas Schuch
Pročitaj više
Graz International Summer School Seggau 2018
Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj

Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj

Pridružujemo se članicama i članovima akademske zajednice u Hrvatskoj koji su odbacili i osudili zahtjev o pokretanju postupka pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu protiv zaposlenica/ka tog fakulteta dr. sc. Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i dr. sc. Daria Čepe, zbog tvrdnji iznesenih u članku "Gaining Political Power by Utilizing Opportunity Structures: An Analysis of the Conservative Religious-Political Movement in Croatia“, objavljenom u časopisu Politička misao, br. 54 (4), 2017.

Smatramo da u hrvatskom javnom prostoru općenito, kao i u znanstvenim i akademskim raspravama, mora postojati prostor za analitičke i kritičke uvide i spoznaje o svim društvenim fenomenima.

Akademska sloboda u definiranju tema, istraživanju i objavljivanju znanstvenih nalaza temelj je znanstvenog rada u demokratskim društvima.

Rasprava o kvaliteti i utemeljenosti zaključaka pojedinih autora/ica iznesenih u znanstvenim člancima treba se odvijati ponajprije akademskim kanalima znanstvene komunikacije, a ako izađe izvan njih ne bi smjela biti obilježena neprimjerenim pritiscima i zahtjevima za etičkim i disciplinskim postupanjima prema autorima/cama navodno spornih članaka.


Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

doc. dr. sc. Valerija Barada, pročelnica
prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, zamjenica pročelnice

prof. dr. sc. Saša Božić
dr. sc. Dražen Cepić
mr. sc. Ratko Čorić
izv. prof. dr. sc. Karin Doolan
prof. dr. sc. Biljana Kašić
prof. dr. sc. Vjeran Katunarić
doc. dr. sc. Krešimir Krolo
doc. dr. sc. Sven Marcelić
mr. sc. Mirko Petrić
dr. sc. Ivan Puzek
mr. sc. Nensi Segarić
Marija Šarić, mag. soc.
doc. dr. sc. Željka Tonković
doc. dr. sc. Željka Zdravković
Pročitaj više
Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj
Natječaj za upis na doktorski studij

Natječaj za upis na doktorski studij

Raspisan je Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije akad. god. 2018./2019.

Odluka o raspisu natječaja / Natječaj za upis studenata / Skraćeni natječaj / Prijava za upis
Pročitaj više
Natječaj za upis na doktorski studij
Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity

Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity

Docentica Željka Tonković sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji XXXVIII Sunbelt koja se održala od 26. lipnja do 1. srpnja u Utrechtu u organizaciji International Network for Social Network Analysis (INSNA). Na konferenciji je održala izlaganje pod naslovom 'Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity' (koautor: dr. sc. Dražen Cepić).
Pročitaj više
Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity
Sudioničko upravljanje u kulturi

Sudioničko upravljanje u kulturi

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je izlaganjem u predstavljanju knjige Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, održanom 29. lipnja 2018. u Beton kinu Doma mladih u Splitu. U predstavljanju su sudjelovale i dr. sc. Dea Vidović (upraviteljica Zaklade "Kultura nova" i urednica zbornika) te arhitektica Miranda Veljačić (kao predstavnica Platforme Doma mladih).

Zaklada "Kultura nova" objavila je zbornik u okviru dvogodišnjeg projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju kulturnim institucijama”, provedenog uz podršku UNESCO-va Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Uz  teorijsku raspravu o pojmovima sudjelovanja u kulturi, decentralizacije, lokalnog razvoja i sudioničkog upravljanja u kulturi, zbornik je uključio i sedam studija slučajeva, kojima je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima u različitim dijelovima Hrvatske.

Uz urednicu Deu Vidović, autori tekstova u zboriku su Ana Žuvela, Davor Mišković, Leda Sutlović i Mirko Petrić, koji je napisao studiju slučaja o Domu mladih u Splitu. Zbornik je dizajnirao Dario Dević.

Verziju zbornika na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

http://participatory-governance-in-culture.net/uploads/biljeske_HR_web.pdf


Pročitaj više
Sudioničko upravljanje u kulturi

Content