Odjel za sociologiju
Come out and play: digitalno-interaktivni mediji i participacijska kultura

Come out and play: digitalno-interaktivni mediji i participacijska kultura

Doc.dr.sc. Krešimir Krolo održao je 28.lipnja u Puli predavanje pod naslovom "Come out and play: digitalno-interaktivni mediji i participacijska kultura", u sklopu radionice spekulativne dizajnerske prakse "Život na internetu" Udruga Metamedij.
Detaljan program može se pronaći na sljedećoj poveznici:
http://metamedia.hr/…/…/PROGRAM_Z%CC%8Civot-na-internetu.pdf
Pročitaj više
Come out and play: digitalno-interaktivni mediji i participacijska kultura
Creative workers in permanent crisis: Labouring in the area of contemporary culture and arts in Croatia

Creative workers in permanent crisis: Labouring in the area of contemporary culture and arts in Croatia

Doc. dr. sc. Valerija Barada, u suautorstvu s dr. sc. Jakom Primorac i dr. sc. Edgarom Buršićem, održala je izlaganje pod nazivom "Creative workers in permanent crisis: Labouring in the area of contemporary culture and arts in Croatia", na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "The Industrialization of Creativity and its Limits: Value, Self-expression and the Economy of Culture in Times of Crisis", koja se održavala od 23. do 24. lipnja 2017. godine u Sankt Peterburgu, Rusija.

Program konferencije možete pronaći ovdje: https://cmd.hse.ru/mirror/pubs/share/206922749.

Više na https://cmd.hse.ru/en/ciconf/

Pročitaj više
Creative workers in permanent crisis: Labouring in the area of contemporary culture and arts in Croatia
What can EU policy makers learn from social science research on migrant integration?

What can EU policy makers learn from social science research on migrant integration?

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je pozvano izlaganje "What can EU policy makers learn from social science research on migrant integration?" na međunarodnoj konferenciji International Migration: Trends and Challenges u IUC Dubrovnik, 2. lipnja. Konferencija je organizirana povodom 45-e obljetnice Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku.
Pročitaj više
What can EU policy makers learn from social science research on migrant integration?
Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta

Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta

Mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković i Ivan Puzek, mag. soc. sudjelovali su u radionici "Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta", održanoj na Umjetničkoj akademiji u Splitu u razdoblju između 26. i 29. svibnja 2017. Radionica je održana u okviru projekta Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD), koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Uz voditeljicu projekta prof. dr. sc. Ingu Tomić-Koludrović, te članove/ice projektnog tima s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u radionici su sudjelovali konzultant doc. dr. Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, Niš) te dr. Zilka Spahić Šiljak (izvršna direktorica TPO Fondacije Sarajevo i pridružena istraživačica na Sveučilištu Stanford).

Tijekom radionice raspravljalo se o mogućnostima istraživanja relacijskih identiteta u društvenim istraživanjima i načinima na koje se stavovi, prakse i rodni odnosi mogu istraživati anketnim upitnikom. Radionica je rezultirala i formuliranjem upitnika za anketno ispitivanje stavova, praksi i rodnih odnosa, odnosno rodnih i klasnih nejednakosti u suvremenom hrvatskom društvu.

Pročitaj više
Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta

Content