Odjel za sociologiju
Objavljena knjiga

Objavljena knjiga

Doc. dr. sc. Valerija Barada je u suatorstvu s dr. sc. Jakom Primorac i dr. sc. Edgarom Buršićem, objavila knjigu"Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti", u izdanju Zaklade „Kultura nova“. Knjiga donosi rezultate dvogodišnjeg istraživanja o uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti u Hrvatskoj, detaljno analizirajući kvantitativne i kvalitativne podatke koji daju bogat uvid u kontekst, prirodu i načine rada u sektoru.

Informacija o knjizi dostupna je na poveznici: http://kulturanova.hr/zaklada/publikacije/osvajanje-prostora-rada.

Online izdanje knjige dostupno je na poveznici: http://kulturanova.hr/file/ckeDocument/files/Osvajanje_prostora_rada.pdf
Pročitaj više
Objavljena knjiga

Content