Odjel za sociologiju
Radionica znanstvenog projekta SCOPES

Radionica znanstvenog projekta SCOPES

Mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Željka Zdravković i Ivan Puzek, mag. soc. sudjelovali su od 19. do 21. lipnja 2015. godine u radionici konzorcija znanstvenog projekta Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis, koja je održana u Mariboru. Projekt koordinira Sveučilište u Zürichu, a financira Švicarska znanstvena zaklada (SNSF), u okviru programa znanstvene suradnje SCOPES.
Pročitaj više
Radionica znanstvenog projekta SCOPES
Stručna ekskurzija

Stručna ekskurzija

Studentice druge godine preddiplomskog studija su 29. svibnja 2015., u okviru kolegija Sociologija etničkih odnosa i manjina posjetile Arheološki muzej u Zadru, obnovljeni Maškovića han i templarski hram u Vrani. U Benkovcu su posjetili muzej-utvrdu, zatim rimsku Asseriju, održali susret s predstavnicima Udruge za razvoj nezavisne kulture Vlajter-ego i u Islamu Grčkom posjetili Desničinu Kulu Jankovića.
Pročitaj više
Stručna ekskurzija
The 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital

The 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital

S izlaganjem „Feminisms from a post-socialist perspective“ prof. dr.sc. Biljana Kašić sudjelovala je u radu plenarnog okruglog stola „Feminism's Futures“ koji se održavao u sklopu “The 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital.“ Konferencija se održavala na Sveučilištu Lapland u Rovaniemiju, od 3. - 6. lipnja 2015. godine, u organizaciji Sveučilišta Lapland i ATGender, europske znanstvene asocijacije za rodna istraživanja, obrazovanje i dokumentaciju.
Pročitaj više
The 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital
Social valuing of female creative labour: Work practices in creative industries

Social valuing of female creative labour: Work practices in creative industries

Doc. dr. sc. Valerija Barada, u suautorstvu s dr. sc. Jakom Primorac, sudjelovala je izlaganjem naziva "Social valuing of female creative labour: Work practices in creative industries", na skupu organiziranom unutar projekta "Dynamics of Virtual Work", financiranom kroz program COST. Skup se održao od 3. do 5. lipnja 2015. godine. Više o programu skupa ovdje.
Pročitaj više
Social valuing of female creative labour: Work practices in creative industries
Disrupting Historicity - Feminisms in a Transnational Perpective

Disrupting Historicity - Feminisms in a Transnational Perpective

Kao članica Programskog odbora međunarodnog poslijediplomskog seminara “Feminisms in a Transnational Perspective“ prof.dr.sc. Biljana Kašić sudjelovala je u organizaciji i izvođenju ovogodišnjeg seminara pod naslovom “Disrupting Historicity“ u sklopu kojeg je bila uvodničarka i moderatorica okruglog stola “Women in a Violent World: New Challenges for Feminist Politics and History.“ Seminar se održavao na IUC-u u Dubrovniku, od 25. do 30. svibnja 2015. godine.
Pročitaj više
Disrupting Historicity - Feminisms in a Transnational Perpective

Content