Odjel za sociologiju
Međunarodna konferencija - Modernity and Postmodernity in Central and Southeastern Europe

Međunarodna konferencija - Modernity and Postmodernity in Central and Southeastern Europe

Na Odjelu za sociologiju se od 1. do 4. svibnja 2019. godine održava međunarodna interdisciplinarna konferencija pod nazivom "Modernity and Postmodernity in Central and Southeastern Europe. Interdisciplinary Reflections of Current Topics, Theories and Methods", na kojoj će se okupiti znanstvenici iz područja sociologije, povijesti, kulturne teorije i književne kritike.

Na konferenciji će se raspravljati o problematici post/modernog društvenog, kulturnog, religijskog, književnog te povijesnog razvoja i promjena na području Srednje i Jugoistočne Europe.

Pozivamo sve kolegice i kolege zainteresirane za navedene teme da nam se pridruže na izlaganjima i u diskusiji.

Program konferencije pogledajte ovdje.

 

Pročitaj više
Međunarodna konferencija - Modernity and Postmodernity in Central and Southeastern Europe
Klasne kulture u Hrvatskoj

Klasne kulture u Hrvatskoj

Dr.sc. Dražen Cepić je 23. travnja 2019. gostovao na tribini Instituta za etnologiju i folkloristiku i i projekta HRZZ-a Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK), koja se održala u Zagrebu, s predavanjem "Klasne kulture u Hrvatskoj".

Više o predavanju pogledajte ovdje.

Pročitaj više
Klasne kulture u Hrvatskoj
37th International Labour Process Conference "Fragmentations and Solidarities"

37th International Labour Process Conference "Fragmentations and Solidarities"

Doc. dr. sc. Valerija Barada i Marija Šarić, mag. soc. sudjelovale su na 37th International Labour Process Conference "Fragmentations and Solidarities" koja se održala u Beču, Austrija. U suautorstvu s dr. sc. Jakom Primorac, održale su izlaganje "Narrating life and labour. Fragmented lives of working women in Croatia". Konferencija se odvijala na Sveučilištu u Beču.

Više o konferenciji: https://www.ilpc.org.uk/

Knjiga sažetaka: https://www.forba.at/wp-content/uploads/2019/02/Book_of_abstracts_ILPC_2019_Vienna.pdf

Pročitaj više
37th International Labour Process Conference "Fragmentations and Solidarities"
Gostujuće predavanje - Let‘s Talk about Age/ing! An Introduction to Anocriticism, and thus to Gender, Age, and Identity

Gostujuće predavanje - Let‘s Talk about Age/ing! An Introduction to Anocriticism, and thus to Gender, Age, and Identity

U organizaciji Odjela za sociologiju i Hrvatskoga sociološkog društva - podružnice Zadar u ponedjeljak, 29. travnja 2019. s početkom u 19 sati u učionici 203 u zgradi Sveučilišta u Zadru na rivi održat će se predavanje profesorice Roberte Maierhofer (Sveučilište u Grazu) na temu „Let‘s Talk about Age/ing! An Introduction to Anocriticism, and thus to Gender, Age, and Identity“.

Profesorica Maierhofer jedna je od suosnivačica Europske mreže za proučavanje starenja (The European Network in Aging Studies – ENAS), a na početku 1990-ih razvila je teorijski pristup proučavanju starenja koji je nazvala „anokritikom“, nadovezujući se na pojam „ginokritika“ Elaine Showalter. Riječ je o intersekcionalnom pristupu, razvijenom u svrhu validacije individualnog iskustva dobi i starenja, u otporu prema normativnim pretpostavkama i očekivanjima.

Kao što se teorijski razlikuju „spol“ i „rod“, potrebno je razlikovati kronološku dob i kulturne stereotipe o „starijim ljudima“: osim biološki, „starimo kulturom“, kao što je ustvrdila Margaret Morganroth Gullette. Polazeći od pretpostavke da starost – baš kao i rasa, klasa ili rod – ne proistječe nužno i neizbježno iz anatomskog tijela, anokritički interpretativni pristup analizira kako se „dobni identitet“ konstruira u književnosti i društvu, i to podjednako za „stare“ i „mlade“. Smještajući književnost i druge oblike umjetnosti u širi kulturni, društveni i politički kontekst, postojeće se discipline i tradicionalne paradigme mogu rekonstruirati tako da zaobiđu ograničenja postojećih binarnih konstrukcija „mladosti“ i „starosti“.

Pozivamo sve zainteresirane na predavanje o temi koja postaje sve važnija ne samo u hrvatskom društvu nego i u društvenoj i kulturnoj teoriji.

Pročitaj više
Gostujuće predavanje - Let‘s Talk about Age/ing! An Introduction to Anocriticism, and thus to Gender, Age, and Identity
Javna sociologija - Izazovi uključivanja azilanata u lokalne zajednice: razlikuje li se Dalmacija od ostatka Hrvatske?

Javna sociologija - Izazovi uključivanja azilanata u lokalne zajednice: razlikuje li se Dalmacija od ostatka Hrvatske?

U četvrtak 25. travnja s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar dr. sc. Margareta Gregurović (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) održat će javno predavanje pod naslovom „Izazovi uključivanja azilanata u lokalne zajednice: razlikuje li se Dalmacija od ostatka Hrvatske?“. Predavanje se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija“ u organizaciji Odjela za sociologiju.

Više o predavanju možete pogledati ovdje.

Pročitaj više
Javna sociologija - Izazovi uključivanja azilanata u lokalne zajednice: razlikuje li se Dalmacija od ostatka Hrvatske?
Metodološka radionica projekta GENMOD

Metodološka radionica projekta GENMOD

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali su u radionici “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta VI”, koja je 12. i 13. travnja 2019. održana u prostorijama Instituta društvenih istraživanja „Ivo Pilar“ u Zagrebu.

U okviru radionice dorađivani su kodovi prve razine i usklađivane strategije kvalitativne analize na projektu „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD)“, voditeljice prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program radionice možete naći ovdje.

http://www.hrzz.hr/UserDocsImages///HRZZ%20logo%204%20color.jpg

Pročitaj više
Metodološka radionica projekta GENMOD
VII. NACIONALNI KONGRES HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA

VII. NACIONALNI KONGRES HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA

Na VII. Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva, održanom u Zagrebu 11. i 12. travnja 2019., pod naslovom „Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti“, sudjelovalo je priopćenjima više nastavnika/ca Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Na kongresu su, redoslijedom izlaganja, održana sljedeća priopćenja u kojima su suautori/ce nastavnici/e Odjela za sociologiju:

Inga Tomić-Koludrović, Predrag Cvetičanin, Mirko Petrić, Željka Zdravković, Adrian Leguina: „Klasna struktura post-tranzicijskog hrvatskog društva“;

Paško Bilić, Krešimir Krolo, Marija Brajdić Vuković: „Između sistema i svijeta života: tendencije korištenja portala i digitalnih posrednika u RH“;

Dražen Cepić, Željka Tonković: „Kako društvene mreže nadilaze klasne granice? Socijalna kohezija i nejednakosti u Hrvatskoj“;

Inga Tomić-Koludrović, Ivan Puzek, Mirko Petrić: „Partnerski odnosi u Hrvatskoj s motrišta roda i razvoja“;

Mirko Petrić, Željka Zdravković, Inga Tomić-Koludrović: „Postavka o društvenoj koheziji u kulturnim politikama, na primjeru Hrvatske“;

Karin Doolan, Dražen Cepić, Branko Ančić: „Društvene posljedice poplava: solidarnost i antagonizam“;

Sven Marcelić, Željka Tonković, Krešimir Krolo: „Banalni kozmopolitizam? Vrijednosti i kulturna potrošnja srednjoškolaca u Jadranskoj Hrvatskoj“.

U programu kongresa priopćenje je održao i doktorski student Međunarodnog združenog doktorskog studija sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu Mislav Dević, s naslovom „Mehanizmi formiranja socijalnog kapitala stanovništva grada Zadra; adaptivno-teorijski kvalitativni pristup“.

U Predsjedništvo Hrvatskog sociološkog društva u sljedećem dvogodišnjem mandatu s Odjela za sociologiju izabrana je pročelnica Valerija Barada, a u uredništvo Revije za sociologiju izabrani su Dražen Cepić, Karin Doolan i Ivan Puzek.

Program VII. Nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva možete naći ovdje.

Knjigu sažetaka VII. Nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva možete naći ovdje.

Pročitaj više
VII. NACIONALNI KONGRES HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA
Festival znanosti - Nije sve tako crno! Društvena značenja boja

Festival znanosti - Nije sve tako crno! Društvena značenja boja

Odjel za sociologiju se u ovogodišnji Festival znanosti uključio radionicom „Nije sve tako crno! Društvena značenja boja“. Radionicu su 11. i 12. travnja 2019.  u Prirodoslovno-grafičkoj školi i Gimnaziji Vladimira Nazora u Zadru održale studentice druge godine, Matea Brajković, Helena Srećek i Lea Stojanović, u suradnji s prof. dr. sc. Jadrankom Čačić-Kumpes. Govorilo se općenito o relevantnosti boja u sociologiji i povezanosti simbolike boja s različitim društvenim pojavama i procesima te društvenim i povijesnim kontekstima. Naglasak je bio na ružičastoj i plavoj boji i njihovu mjestu u konstrukciji roda i rodnih uloga. Ta je tema izazvala živu raspravu među zadarskim srednjoškolcima.

Pročitaj više
Festival znanosti - Nije sve tako crno! Društvena značenja boja
Odjel za sociologiju ugostio dr. Sylwiu Mecfal sa Sveučilišta Łódź

Odjel za sociologiju ugostio dr. Sylwiu Mecfal sa Sveučilišta Łódź

U sklopu Erasmus+ programa Odjel za sociologiju je u periodu od 25. do 29. ožujka 2019. ugostio dr. Sylwiu Mecfal sa Sveučilišta Łódź, Poljska, koja je tijekom svog boravka održala predavanja u okviru kolegija Napredne kvalitativne metode te Medijske teorije i metode.

Više o gostujućoj profesorici dr. Sylwiji Mecfal možete pogledati na https://unilodz.academia.edu/SylwiaMecfal

 

Pročitaj više
Odjel za sociologiju ugostio dr. Sylwiu Mecfal sa Sveučilišta Łódź

Content