Odjel za sociologiju
Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva

Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva

Na Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva, održanom u Zagrebu 19. i 20. ožujka 2015., doc. dr. sc. Valerija Barada, dr. sc. Sven Marcelić i dr. sc. Željka Zdravković održali su znanstveno priopćenje s naslovom „Mladi na dalmatinskim otocima: zaustavljeni u radu“. Na kongresu je izlagala i studentica Združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Jadranka Pelikan, koja je u koautorstvu s Vilmom Kotlar održala izlaganje s naslovom „Studija slučaja: različite percepcije o pripremljenosti mladih za tržište rada u Gorskom kotaru“. Mr. sc. Mirko Petrić bio je uvodničar i moderator na okruglom stolu s naslovom „Sociologija Ulricha Becka (1944.-2015.)“, a doc. dr. sc. Valerija Barada bila je moderatorica sesije „Kriza, obrazovanje, diskriminacija“. Program Kongresa i ostalih događanja možete naći ovdje, a knjigu sažetaka ovdje.
Pročitaj više
Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva
Feministički protunarativi: kako 'čitati’  kulturne prakse u post-socijalističkom prostoru?

Feministički protunarativi: kako 'čitati’ kulturne prakse u post-socijalističkom prostoru?

Na poziv organizatora prof.dr.sc. Biljana Kašić održala je izlaganje “Feministički protunarativi: kako 'čitati’ kulturne prakse u post-socijalističkom prostoru?“ na međunarodnom skupu „Od državne umjetnosti do kreativnih industrija/Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa“ koji se održao od 20. do 22. ožujka 2015. godine u Domu hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu.
Pročitaj više
Feministički protunarativi: kako 'čitati’ kulturne prakse u post-socijalističkom prostoru?
Vizualna sociologija i metoda proširenog slučaja

Vizualna sociologija i metoda proširenog slučaja

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 4. ožujka 2015. godine predavanje na temu „Vizualna sociologija i metoda proširenog slučaja“. Predavanje je održano u Društvu sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu, u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja Hrvatskog sociološkog društva. Sažetak predavanja možete pronaći ovdje.
Pročitaj više
Vizualna sociologija i metoda proširenog slučaja
Javna sociologija – četvrto predavanje

Javna sociologija – četvrto predavanje

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru organizira ciklus javnih predavanja u Gradskoj knjižnici Zadar. Četvrto predavanje u sklopu ovogodišnjeg ciklusa održao je dr. sc. Saša Božić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru). Predavanje pod naslovom „Posljednja avantura – europski umirovljenici na Mediteranu“ održano je u srijedu 11. ožujka u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar s početkom u 18 sati.
Pročitaj više
Javna sociologija – četvrto predavanje
Politika i vrijednosti mladih u Hrvatskoj

Politika i vrijednosti mladih u Hrvatskoj

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 27. veljače 2015. izlaganje na temu „Problemi povjerenja: politika i vrijednosti mladih u Hrvatskoj u 'zreloj tranziciji'“, u okviru konferencije Mladi u istočnoj Europi: izazovi i perspektive u tranzicijskim vremenima. Konferencija je održana u Zakladi Friedrich Ebert (FES) u Berlinu, a prezentirana izlaganja zasnivala su se na empirijskim podacima prikupljenim nizom istraživanja mladih što ih je ova zaklada financirala u zemljama jugoistočne Europe. Program konferencije možete pronaći ovdje.
Pročitaj više
Politika i vrijednosti mladih u Hrvatskoj

Content