Odjel za sociologiju
Gostujuće predavanje - CIS Sarajevo

Gostujuće predavanje - CIS Sarajevo

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada je u petak, 29. 1. i subotu, 30. 1. 2021. godine održala gostujuća predavanja u sklopu Specijalističkog jednogodišnjeg studija nutricionizma na Centru za interdisciplinarne studije Sveučilišta u Sarajevu. Kroz pristupe sociologije roda i sociologije hrane, obrađene su teme rodnih uloga i podjele kućanskih poslova, te sociokulturnih i rodnih obilježja različitih navika, običaja te vrednota vezanih uz pripremu hrane i prehranu. Predavanja su održana u sklopu bilateralne suradnje, na daljinu preko aplikacije zoom.

CIS: http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/specijalisticki-jednogodisnji-studij-nutricionizam/

Pročitaj više
Gostujuće predavanje - CIS Sarajevo

Content