Odjel za sociologiju
Javna sociologija - predstavljena knjiga "Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske"

Javna sociologija - predstavljena knjiga "Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske"

U četvrtak 8. prosinca s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se predstavljanje knjige „Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske“. O knjizi će govoriti autori dr. sc. Simona Kuti (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) i prof. dr. sc. Saša Božić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru) te Goran Batina (Sociološka biblioteka, Naklada Jesenski i Turk).
Opširnije o predstavljanju knjige možete pogledati ovdje.
Pročitaj više
Javna sociologija - predstavljena knjiga "Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske"
Surviving in Post-Socialism

Surviving in Post-Socialism

Na znanstveno-stručnom skupu Surviving in Post-Socialism: Implications for Policy Makers („Preživjeti u post-socijalizmu: implikacije za donositelje javnih politika“), održanom u Ljubljani, 25. i 26. studenog 2016., u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Centra za proučavanje postsocijalističkih društava iz Maribora, sudjelovali su priopćenjima mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Željka Zdravković i Ivan Puzek, mag. soc.

Spomenuti članovi Odjela za sociologiju sudjelovali su u pripremi sljedećih priopćenja:

Mirko Petrić, Željka Zdravković, Inga Tomić-Koludrović: Lifestyle changes in four SEE countries – changes in values, material and cultural consumption and economic crisis („Promjene životnih stilova u četiri zemlje jugoistočne Europe – promjene u vrijednostima, materijalnoj i kulturnoj potrošnji i ekonomska kriza“);

Predrag Cvetičanin, Mirko Petrić, Inga Tomić-Koludrović, Miran Lavrič: Typology of household strategies in four SEE countries („Tipologija strategija u kućanstvima u četiri zemlje jugoistočne Europe“);

Inga Tomić-Koludrović , Mirko Petrić, Ivan Puzek: Internal household dynamics, gender relations in four SEE countries („Interne dinamike u kućanstvima, rodni odnosi u četiri zemlje jugoistočne Europe“).

Mirko Petrić također je sudjelovao izlaganjem u okruglom stolu na temu The (potential) role of political actors in recent and future developments in the four countries of SEE („(Potencijalna) uloga političkih aktera u nedavnim i budućim razvojima u četiri zemlje jugoistočne Europe“), te moderirao okrugli stol na temu Potentials for adopting more adequate social policies in view of identified survival strategies of households („Potencijali za usvajanje adekvatnijih socijalnih politika u svjetlu identificiranih strategija preživljavanja kućanstava“).

Program skupa možete naći ovdje.
Pročitaj više
Surviving in Post-Socialism
Emergent Culture – ESA RN7 mid-term conference

Emergent Culture – ESA RN7 mid-term conference

Na 6. konferenciji Istraživačke mreže za sociologiju kulture (RN7) Europskog sociološkog društva (ESA), održanoj u Exeteru, Velika Britanija, između 16. i 18. studenoga 2016., mr. sc. Mirko Petrić održao je znanstveno priopćenje s naslovom “In praise of sociology of culture, or: on the strenghts of the 'weak programs'“.
Na istoj konferenciji održano je i znanstveno priopćenje s naslovom “Emergent class relations: cultural expressions of existential class in South East Europe”, kojemu su autor/ice mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc Željka Zdravković i prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović.
Program konferencije i sažeci izlaganja mogu se pogledati ovdje.
Pročitaj više
Emergent Culture – ESA RN7 mid-term conference
Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih

Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo, dr. sc. Sven Marcelić i doc. dr. sc. Željka Tonković objavili su znanstveni rad „Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih“ u časopisu Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 2016, 25 (3). Cjeloviti rad dostupan je na portalu Hrčak. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=248522
Pročitaj više
Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih
Kulturni potencijali gradova

Kulturni potencijali gradova

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo, dr. sc. Sven Marcelić i doc. dr. sc. Željka Tonković održali su tri javna predstavljanja rezultata istraživanja provedenog u sklopu projekta „Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih u Jadranskoj regiji“. Rezultati istraživanja predstavljeni su u Puli i Rijeci 12. i 13. 10. te u Splitu 14. 11. 2016.
Pročitaj više
Kulturni potencijali gradova
Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers

Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers

Objavljen je zbornik Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers u izdanju nakladničke kuće Routledge čiji su urednici Ronald J. Pohoryles (ICCR, Beč) i Saša Božić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru). Zbornik je nastao na temelju tematskog broj časopisa Innovation: The European Journal of Social Science Research nakon konferencije u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva i Europske sociološke asocijacije održane u Zagrebu u lipnju 2014. godine. Radove u zborniku potpisuju hrvatski i drugi europski sociolozi i sociologinje, a knjiga je posvećena oživljavanju rasprave o oblicima i dosezima europeizacije u različitim društvenim područjima.
Pročitaj više
Towards a European Society. Boundaries, Borders, Barriers
Javna sociologija - predstavljena knjiga „Manifest za društvene znanosti“

Javna sociologija - predstavljena knjiga „Manifest za društvene znanosti“

U ponedjeljak 21. studenog s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se predstavljanje hrvatskog izdanja knjige „Manifest za društvene znanosti“ (autori: Craig Calhoun i Michel Wieviorka). O knjizi će govoriti prof. dr. sc. Rade Kalanj i izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu), prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru) i Hašim Bahtijari (TIM Press, Zagreb).
Pročitaj više
Javna sociologija - predstavljena knjiga „Manifest za društvene znanosti“
Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe

Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je 10.11. 2016. pozvano izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe, pod naslovom Towards a more comprehensive study of transnational migration: the potential of an integrated concept of transnational social space (zajedno sa dr. sc. Simonom Kuti). Skup se održava na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, Institut Francais i Hrvatskog etnološkog društva.

Pročitaj više
Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe

Content