Odjel za sociologiju
Neplaćeni, potplaćeni i samoizrabljujući rad kao izbor i kao nužnost: primjer žena u kreativnim industrijama

Neplaćeni, potplaćeni i samoizrabljujući rad kao izbor i kao nužnost: primjer žena u kreativnim industrijama

Dr. sc. Valerija Barada, v. asist., u suradnji s dr.sc. Jakom Primorac, znan. suradnica na Institutu za razvoj i medjunarodne odnose, održala je izlaganje pod nazivom "Neplaćeni, potplaćeni i samoizrabljujući rad kao izbor i kao nužnost: primjer žena u kreativnim industrijama" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim državama: istraživanje, prakse i politike" koja se 26. i 27. studenoga 2013. godine održavala u Zagrebu. Konferenciju su organizirali Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ured za ravnopravnost spolova RH. Više o konferenciji ovdje.
Pročitaj više
Neplaćeni, potplaćeni i samoizrabljujući rad kao izbor i kao nužnost: primjer žena u kreativnim industrijama
Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim državama: istraživanje, prakse i politike

Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim državama: istraživanje, prakse i politike

Izv. prof.dr.sc. Biljana Kašić održala je izlaganje pod nazivom „Prema kritičkom znanju: rodno osjetljivo obrazovanje u ambisu ili iluziji?“ na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim državama: istraživanje, prakse i politike“ koja se 26. i 27. studenoga 2013. godine održavala u Zagrebu. Konferenciju su organizirali Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ured za ravnopravnost spolova RH.
Pročitaj više
Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim državama: istraživanje, prakse i politike
Javna sociologija

Javna sociologija

Odjel za sociologiju organizira seriju javnih predavanja i diskusija u Gradskoj knjižnici Zadar. U srijedu, 27. studenog u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice održat će se rasprava na temu 'Je li bolje društvo moguće?', a povodom nove knjige prof. dr. sc. Vjerana Katunarića 'Svjetski antibarbarus. O uzrocima propasti bivšeg i nadolaska novog socijalizma'. U raspravi sudjeluju dr. sc. Valerija Barada, mr. sc.Mirko Petrić, mr. sc. Ratko Čorić i sam autor, a moderatorica je prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes.

Cijeli program ciklusa Javna sociologija možete pogledati ovdje.
Pročitaj više
Javna sociologija
VISUAL SOCIOLOGY SEMINAR

VISUAL SOCIOLOGY SEMINAR

Mr. sc. Mirko Petrić održat će šest otvorenih predavanja na teme iz vizualne sociologije, u razdoblju između 12. studenog i 17. prosinca 2013., utorkom u 18.30, u predavaonici 203.

Ciklus predavanja se održava u okviru kolegija Vizualni identiteti, koji je dio programa Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije.

Zainteresirani studenti/ce i kolege/ice srdačno su pozvani na sudjelovanje. Predavanja će se održavati na engleskom jeziku, uz priloge raspravi i na hrvatskom. Rasprave će moderirati dr. sc. Valerija Barada, a serija se organizira u suradnji sa zadarskom podružnicom Hrvatskog sociološkog društva.

Raspored predavanja možete potražiti ovdje.
Pročitaj više
VISUAL SOCIOLOGY SEMINAR
„Prostorna konferencija“ nezavisne kulturne scene

„Prostorna konferencija“ nezavisne kulturne scene

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je u raspravama „Prostorne konferencije“ hrvatske nezavisne kulturne scene, održane u Splitu od 1. do 3. studenoga 2013. Na okruglom stolu i u terenskim posjetima sudjelovali su predstavnici/e udruga, inicijativa, zaklada i ustanova Autonomni kulturni centar Attack/Medika, Drugo more, Društveni centar Rojc, KA-Matrix, Kultura nova, MMSU Rijeka, Multimedijalni kulturni centar Split, Multimedijalni institut, Platforma 9,81, Pogon, Savez udruga Klubtura.
Pročitaj više
„Prostorna konferencija“ nezavisne kulturne scene

Content