Odjel za sociologiju
SOCIOLOŠKI FORUM - prvo predavanje

SOCIOLOŠKI FORUM - prvo predavanje

Pozivamo Vas na prvo predavanje na Sociološkom forumu, novopokrenutnom
ciklusu znanstvenih razgovora na Odjelu za sociologiju.

Predavanje uz raspravu pod nazivom "Transnacionalizacija koncepata
socijalnog prostora: Bourdieu bez granica", održat će prof. dr. sc. Saša
Božić (Odjel za sociologiju, Zadar) i dr. sc. Simona Kuti (Institut za
migracije i narodnosti, Zagreb).

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 5. 11. 2018. u 19 sati, u učionici
203, zgrada Sveučilišta na rivi.

Sociološki forum je prvenstveno namijenjen samoj sociološkoj zajednici te
akademskoj javnosti, kako bi kroz razmjenu aktualnih teorijskih i
empirijskih uvida analitički širili i interpretativno razvijali znanstvene
spoznaje.
Pročitaj više
SOCIOLOŠKI FORUM - prvo predavanje
Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta

Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali su u radionici “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta IV”, koja je održana 27. i 28. listopada 2018. godine u prostorijama Instituta društvenih istraživanja „Ivo Pilar“ u Splitu.


U okviru radionice je, na temelju provedenih pilot intervjua, pripreman završni protokol kvalitativnog dijela istraživanja na projektu „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD)“, voditeljice prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, koji podržava Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-IP-2016-06-6010).Na slici: Dio sudionika radionice “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta IV”

Pročitaj više
Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta
Identities in Conflict

Identities in Conflict

Mr. sc. Mirko Petrić održao je pozvano predavanje na konferenciji “Identities in Conflict - Conflict in Identities: 18th Annual Conference organized by the Center for Cultural Sociology and the Department of Sociology at Masaryk University“ (Identiteti u konfliktu – konflikt u identitetima: 18. godišnja konferencija Centra za kulturnu sociologiju i Odsjeka za sociologiju Masarykova sveučilišta), organiziranoj u Brnu (Češka) 19. i 20. listopada 2018.

Naslov predavanja mr. sc. Mirka Petrića bio je “The Myth of Retraditionalization: Changing Gender Identities in Post-transitional South Eastern Europe“ (Mit o retradicionalizaciji: promjene rodnih identiteta u post-tranzicijskoj jugoistočnoj Europi).

Predavanje je pripremljeno u okviru aktivnosti projekta „Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“ (GENMOD, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program konferencije možete pronaći ovdje.
Pročitaj više
Identities in Conflict
“Rising Inequalities III“ - SCUD 2018

“Rising Inequalities III“ - SCUD 2018

Doc. dr. sc. Željka Zdravković održala je izlaganje, u suautorstvu s doc. dr. Predragom Cvetičaninom (Univerzitet u Nišu), s naslovom “The Third Axis – habitus, mobility and cultural practices“ (Treća os: habitus, mobilnost i kulturne prakse, na konferenciji “Rising Inequalities III“ (Rastuće nejednakosti III) Mreže za proučavanje kulturnih distinkcija i društvene diferencijacije (SCUD), održane u Parizu 4. i 5. listopada 2018.

Doc. dr. sc. Željka Zdravković prethodno je (3. listopada 2018.) također sudjelovala u radionici o novim mogućnostima u geometrijskoj analizi podataka, koje je na Sveučilištu René Déscartes održala prof. Brigitte Le Roux.

Doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovala je na ovoj konferenciji u okviru aktivnosti projekta „Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“ (GENMOD, HRZZ-IP-2016-06-6010).

Program konferencije “Rising Inequalities III“ možete pogledati ovdje.

Više obavijesti o istraživačkoj mreži SCUD možete pronaći ovdje.
Pročitaj više
“Rising Inequalities III“ - SCUD 2018
Prikaz suvremenih socioloških istraživanja društvenih klasa: teme, teorije i metode

Prikaz suvremenih socioloških istraživanja društvenih klasa: teme, teorije i metode

Iako su društvene klase tradicionalno jedno od glavnih područja sociološkog istraživanja, zainteresiranoj publici postaje sve teže pratiti nove smjerove klasnih istraživanja zbog njihove rastuće fragmentacije. Kako bi adresirali ovaj problem, u novom broju Revije za sociologiju, Karin Doolan i Dražen Cepić pružaju pregled suvremenih istraživanja klase u različitim poljima istraživanja. U radu se nudi osvrt na istraživanja društvenih klasa objavljenih u razdoblju između 2006. i 2016. godine u šest vodećih međunarodnih časopisa iz područja sociologije. Na temelju obrađenih 326 radova koji se bave klasnom tematikom, rad prikazuje osam polja istraživanja: obrazovanje, društvene veze i mreže, identitet, politiku i političku ekonomiju, rad i zaposlenje, društvene rizike, društvenu mobilnost te kulturnu potrošnju. Svako se polje sažima zasebno, uz naglasak na korištene teorijske koncepcije klase, metodološke pristupe, geografsko područje istraživanja i teme istraživanja u užem smislu.

Rad se može naći ovdje.
Pročitaj više
Prikaz suvremenih socioloških istraživanja društvenih klasa: teme, teorije i metode
The affective dimension of class belonging in the context of charitable giving and receiving

The affective dimension of class belonging in the context of charitable giving and receiving

Karin Doolan, Dražen Cepić i Marta Džaja s Odjela za sociologiju sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Međunarodne asocijacije za antropologiju jugoistične Europe na temu "Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe" koju je organizirao Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Predstavili su rad "The affective dimension of class belonging in the context of charitable giving and receiving" u kojem su prezentirali rezultate istraživanja s projekta “Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti”.
Pročitaj više
The affective dimension of class belonging in the context of charitable giving and receiving
Charity’s dilemmas: an ethnography of gift-giving and social class in Croatia

Charity’s dilemmas: an ethnography of gift-giving and social class in Croatia

Karin Doolan i Dražen Cepić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru te Jeremy Francis Walton s Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity objavili su članak "Charity’s dilemmas: an ethnography of gift-giving and social class in Croatia" u međunarodnom časopisu Journal of Organizational Ethnography (Q2), indeksiranom u Emerging Sources Citation Index. Prvih 50 kopija članka su besplatne preko sljedeće poveznice: https://www.emeraldinsight.com/eprint/Y26CVCIQ4MJQFFRXXRFD/full
Pročitaj više
Charity’s dilemmas: an ethnography of gift-giving and social class in Croatia
 Radionica društveno korisnog učenja (DKU)

Radionica društveno korisnog učenja (DKU)

U sklopu provedbe projekta „Hajdučkom suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“, Odjel za sociologiju i Sveučilište u Zadru u suradnji s udrugom Naš Hajduk, organizira jednodnevnu radionicu iz društvenog korisnog učenja (DKU).

Radionica će se održati u ponedjeljak, 22. listopada u razdoblju od 10 do 18 sati, u predavaonici poslijediplomskih studija (zgrada rektorata) pod vodstvom Anke Kekez Koštro s Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu.

„Društveno korisno učenje predstavlja metodu koja povezuje svrhovit društveni angažman s akademskim učenjem, stjecanjem vještina i znanja, čak i razvijanjem stavova kroz iskustvo koje se veže s potrebama zajednice i rješavanjem stvarnih problema, uz potencijal da pomogne nizu ciljnih skupina. Studentima pomaže ne samo da ojačaju vlastiti osjećaj samopoštovanja, prezentacijske i analitičke vještine već i da ostvare bolji kontakt sa zajednicom, s onim što se događa van zidova fakulteta. Osnažuje ih za ono što se događa kada završe studij i kad krenu u potragu za radnim mjestom. Nastavnicima društveno korisno učenje pomaže da pospješe nastavu i proces učenja te da smisle način vrednovanja studenata koji se ne veže samo uz konvencionalne metode, nego i uz nešto što je studentima opipljivije. Koristi od društvenog korisnog učenja ima i zajednica odnosno udruge i ustanove jer na njihove potrebe akademske institucije mogu djelovati i mogu pomoći da se one riješe. Ovim procesom se stvara sinergija između niza aktera u društvu te se ostvaruje dodana vrijednost.“ – kaže voditeljica radionice Anka Kekez Koštro.

Radionica osim predavačkog dijela uključuje interaktivno predstavljanje ključnih koraka i metodoloških/pedagoških instrumenata društveno korisnih nastavnih programa, a planirano je i vježbanje njihove razrade na konkretnim primjerima iz hrvatske i međunarodne prakse.

Molimo zainteresirane nastavnike i nastavnice da u okviru registracije na radionicu prijave na mail anka.kekez-kostro@fpzg.hr i kkrolo@unizd.hr.  Broj mjesta je ograničen.

Pročitaj više
Radionica društveno korisnog učenja (DKU)
Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za sociologiju uspješnim studentima za akad. godinu 2017./2018.

Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za sociologiju uspješnim studentima za akad. godinu 2017./2018.

Otvoren je Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za sociologiju uspješnim studentima za akad. godinu 2017./2018. Nagrada se dodjeljuje u kategorijama i prema kriterijima predviđenim Pravilnikom o dodjeli nagrada Odjela za sociologiju uspješnim studentima i Izmjenama Pravilnika o dodjeli nagrada Odjela za sociologiju uspješnim studentima.

Prijave s predaju u tajništvo Odjela do 5. listopada 2018.

Opširnije o natječaju pogledajte ovdje.
Pročitaj više
Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za sociologiju uspješnim studentima za akad. godinu 2017./2018.
GOSTUJUĆE PREDAVANJE - Čimbenici emigracije - prof. dr. sc. Rudi Klanjšek

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - Čimbenici emigracije - prof. dr. sc. Rudi Klanjšek

Prof. dr. sc. Rudi Klanjšek održat će javnosti otvoreno predavanje pod nazivom "Čimbenici emigracije mladih u Jugoistočnoj Europi". Predavanje će se održati u utorak, 16. 10. 2018. godine u 19,00h u predavaonici 121, zgrada Sveučilišta na rivi.

Predavanje se bavi aktualnom temeom o emigraciji mladih iz Jugoistočne Europe, s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Predavač će iznijeti glavne čimbenike emigracije iz komparativnog istraživanja mladih iz 2018. godine (Youth Studies Southeast Europe 2018.).

Prof. dr. sc. Rudi Klanjšek je izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju, Filozosfski fakultet, Sveučilište u Mariboru.
Pročitaj više
GOSTUJUĆE PREDAVANJE - Čimbenici emigracije - prof. dr. sc. Rudi Klanjšek
12

Content