Odjel za sociologiju
Identiteti u konfliktu

Identiteti u konfliktu

Mr. sc. Mirko Petrić održao je izlaganje s naslovom “’Weak’ Approaches Revisited: Do All the Programs in Cultural Sociology Need to be Strong?” („Ponovni posjet 'slabim' pristupima: moraju li svi programi u kulturnoj sociologiji biti snažni?“), u okviru međunarodne znanstvene konferencije Identities in Conflict, Conflict in Identities (Identiteti u konfliktu, konflikt u identitetima), koja je 16. i 17. listopada 2015. po 15. put održana na Masarykovu sveučilištu u Brnu, u organizaciji Centra za kulturnu sociologiju i Katedre za sociologiju Masarykova sveučilišta.

Konferencija je specifična po tome što je nastala kao protuteža velikim znanstvenim skupovima, na njoj se izlaže po pozivu, a svaki izlagač/ica ima ukupno 60 minuta za izlaganje i raspravu o temi. Program konferencije možete naći ovdje.

Plakat konferencije
Pročitaj više
Identiteti u konfliktu
Javna sociologija - prvo predavanje

Javna sociologija - prvo predavanje

Odjel za sociologiju već četvrtu akademsku godinu organizira ciklus javnih predavanja i tribina u Gradskoj knjižnici Zadar. Prvo predavanje u sklopu ovogodišnjeg ciklusa održao je prof. dr. sc. Dragutin Lalović (umirovljeni profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu). Predavanje pod naslovom „Stari i novi fašizam“ održano je u utorak 27. listopada u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar s početkom u 18 sati.


Dragutin Lalović: „Stari i novi fašizam“

Diljem Europe prisustvujemo spektakularnom usponu radikalne ili ekstremne desnice, kao pokreta koji otvoreno i agresivno negira temeljne vrednote liberalizma i demokracije. Premda je ekstremna desnica šarolika, zajedničke su joj značajke šovinistički nacionalizam, kult nasilja, autoritarnost, ksenofobija, rasizam, mržnja prema imigrantima i izbjeglicama, eurofobija, islamofobija i antikomunizam. Je li u tome smeđem valu riječ upravo o novom fašizmu, kao ideologiji i pokretu, a ne o prolaznoj ekstremističkoj patologiji? Na tu se spoznajnu dvojbu može odgovoriti samo teorijski odgovornim suočavanjem s klasičnim likom fašizma. Takvo suočavanje podrazumijeva odbacivanje zdravorazumske samorazumljivosti (sve je jasno, može se biti samo za ili protiv), a prije svega preispitivanje ideološkog poistovjećivanja fašizma s nacizmom, u tzv. „nacifašizmu“. Zaključno: bez primjerenog poimanja (novog) fašizma nema niti može biti smislenoga i djelotvornog (novog) antifašizma.

Pročitaj više
Javna sociologija - prvo predavanje
Združeni studiji na Sveučilištu u Zadru kao primjer dobre prakse

Združeni studiji na Sveučilištu u Zadru kao primjer dobre prakse

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 2. listopada 2015. izlaganje s naslovom „Združeni studiji na Sveučilištu u Zadru kao primjer dobre prakse“. Izlaganje je održano u okviru Informativnog dana i radionice za združene studije, koji su održani 1. i 2. listopada 2015. u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Organizatori skupa bili su Sveučilište u Splitu, Agencija za mobilnost i EU programe, Erasmus plus i Austrijska nacionalna agencija za studentske razmjene OeAD, a sudionici/e su bili kolege/ice sa sveučilišta u Splitu, Zadru i Rijeci.

Program skupa možete vidjeti ovdje.
Pročitaj više
Združeni studiji na Sveučilištu u Zadru kao primjer dobre prakse
Međunarodna znanstvena konferencija „Sloboda i nužnost“

Međunarodna znanstvena konferencija „Sloboda i nužnost“

U organizaciji Regionalnog centra Split Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Sveučilišta u Zürichu, 3. i 4. listopada 2015. održana je međunarodna znanstvena konferencija „Freedom and Necessity: Class Differences, Lifestyles and Coping Strategies in the Times of Economic Crisis“ („Sloboda i nužnost: klasne razlike, životni stilovi i strategije svladavanja poteškoća u vremenu gospodarske krize“).

Konferencija je održana u Splitu, u okviru međunarodnog znanstvenog projekta „Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis” („Životne strategije i strategije preživljavanja kućanstava i pojedinaca/ki u društvima jugoistočne Europe u vremenu krize“), koji se financira iz sredstava programa SCOPES Švicarske nacionalne zaklade za znanost.

Na konferenciji je, u različitim timovima i radnim skupinama, izlagalo više članova i članica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, koji/e su bili zastupljeni/e sljedećim referatima:

Predrag Cvetičanin (Fakultet Sporta i Turizma TIMS, Novi Sad), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Split), Mirko Petrić (Sveučilište u Zadru) : „Household strategies in different parts of social space in South-East European societies“ („Strategije kućanstava u različitim dijelovima društvenog prostora u društvima jugoistočne Europe“).

Puzek, Ivan (Sveučilište u Zadru), Augustin Derado (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Split): „Young adults in South-East European societies: Household capitals and transitions to adulthood“ („Mladi odrasli u društvima jugoistočne Europe“).

Mirko Petrić i Željka Zdravković (Sveučilište u Zadru), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Split): „Tastes and constraints: Cultural participation in four South-East European countries“ („Ukusi i ograničenja: kulturna participacija u četiri zemlje jugoistočne Europe“).

Krešimir Krolo, Sven Marcelić i Željka Tonković (Sveučilište u Zadru): „Intergenerational transmission of cultural capital: The case of Zadar (Croatia)“ („Međugeneracijski prijenos kulturnog kapitala: Slučaj Zadra (Hrvatska)“.

Valerija Barada (Sveučilište u Zadru), Jaka Primorac (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb), Edgar Buršić (Sveučilište Juraj Dobrila – Pula): „'Workstyle' strategies in the cultural not for profit sector: The case of Croatia“ („Strategije 'radnog stila' u neprofitnom kulturnom sektoru: slučaj Hrvatske“).

Više o programu i izlaganjima možete naći u knjizi sažetaka, koju možete preuzeti ovdje.
Pročitaj više
Međunarodna znanstvena konferencija „Sloboda i nužnost“
Studije slučajeva

Studije slučajeva

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 28. rujna 2015. uvodno izlaganje i vodio razgovor o angažiranom dizajnu s Dejanom Dragosavcem Rutom, u povodu njegove retrospektivne izložbe „Studije slučajeva“, koja se održava u Multimedijalnom kulturnom centru u Splitu. Razgovor se vodio u Galeriji umjetnina Split.

Predavanje i izložba dio su programa "Kad netko kaže" udruge civilnog društva Platforma 9,81, a organizirani su u partnerstvu s Multimedijalnim kulturnim centrom Split i Odsjekom za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije Split, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Splita.

Više o izložbi možete doznati ovdje.
Pročitaj više
Studije slučajeva
Dva javna predavanja na Odjelu za sociologiju

Dva javna predavanja na Odjelu za sociologiju

Odjel za sociologiju, u suradnji s Istraživačkim centrom GONG-a, Vas poziva na dva javna predavanja u sklopu Regionalne škole policy analize koja se odvija u Zadru od 5. do 9. listopada 2015. godine.

Prvo predavanje će održati prof. dr. sc. Andrea Bassi sa Sveučilišta u Bologni, a pod nazivom Playing it smart – quantification of social impact of progressive policies, social activism and entrepreneurship.

Predavanje će se održati u utorak, 6. 10. 2015. u 15,00h u IMPACT centru.


Drugo predavanje će održati Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, a pod nazivom Tranzicija iz federalnog u nacionalni te u supranacionalni statistički sustav: primjer Hrvatske 1990.- 2015.

Predavanje će se održati u srijedu, 7. 10. 2015. u 12,00h u IMPACT centru.
Pročitaj više
Dva javna predavanja na Odjelu za sociologiju
Regionalna škola policy analize - Zadar, 5. - 9. 10. 2015.

Regionalna škola policy analize - Zadar, 5. - 9. 10. 2015.

Od 5. do 9. listopada 2015. godine u Zadru će se održati Regionalna škola policy analize koju organizira Istraživački centar GONG - a u suradnji s Odjelom za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Tema ovogodišnje škole je "Moć broja u političkom odlučivanju i policy analizi", s fokusom na kritičkom razumijevanju i primjeni kvantitativnih istraživačkih metoda u policy istraživanjima i javnom zagovaranju.

Škola je namijenjena prvenstveno istraživačima iz organizacija civilnog društva, ali je otvorena i zainteresiranim znanstvenicima, a zamišljena je kao kombinacija predavanja, rasprava i vježbi koje će sudionicima približiti praktične dobiti i izazove od korištenja kvantitativnih podataka i metoda u svom radu usmjerenom na promišljanje i poticanje pozitivnih durštvenih promjena. Sudionici dolaze iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

S Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru sudjeluje nekoliko nastavnika i studenata. Dio programa bit će otvoren za zainteresiranu stručnu javnost. Cjelokupni program se održava u IMPACT centru u Zadru.

Program Regionalne škole možete pronaći ovdje.
Pročitaj više
Regionalna škola policy analize - Zadar, 5. - 9. 10. 2015.

Content