Odjel za sociologiju

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković
Izvanredna profesorica

Prof. (Sveučilište u Zadru), dr. sc. (Sveučilište u Zagrebu) 

CV in English

Kontakt:
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar
 
tel. 385 (0) 23 200-507

zeljka.tonkovic@unizd.hr
 
Područja znanstvenog interesa:

•    kulturna potrošnja, kulturni kapital i društvene nejednakosti 
•    kulturne i kreativne industrije, kulturna politika
•    urbana sociologija i sociologija prostora
•    mrežna teorija i analiza

Aktualni znanstveno-istraživački projekti:

2020.-2022. „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije - SOCRES“, Hrvatska zaklada za znanost. Voditelj projekta: dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (suradnica na projektu)

Završeni znanstveno-istraživački projekti: 

2016.-2020.  „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“, Hrvatska zaklada za znanost (3134). Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru. (suradnica na projektu)

2014.-2018. „Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća“, Hrvatska zaklada za znanost (6720). Voditeljica projekta: dr. sc. Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti. (suradnica na projektu)

Recentne znanstvene publikacije:

Tonković, Ž., Marcelić, S., Krolo, K. (2021). Between engagement and disengagement in contemporary global culture. Types of cultural consumers among youth in Adriatic Croatia. Cultural Trends, doi:10.1080/09548963.2021.2018912

Marcelić, S., Tonković, Ž., Krolo, K. (2021). Banal cosmpolitanism? Values and cultural repertoires of youth in Adriatic Croatia. Cultural Sociology, doi:10.1177/17499755211027128

Doolan, K., Tonković, Ž. (2021). Convergences and divergences of a Bourdieusian and occupation-based approach to social class: evidence from Croatia. European Societies, 23 (5): 590-621. doi:10.1080/14616696.2021.1922929

Cepić, D., Tonković, Ž. (2020). How social ties transcend class boundaries? Network variability as tool for exploring occupational homophily. Social Networks, 62 (2020): 33-42. doi:10.1016/j.socnet.2020.02.003

Krolo, K., Tonković, Ž., Marcelić, S. (2020). The great divide? Cultural capital as a predictor of television preferences among Croatian youth. Poetics, 101400, 22 doi:10.1016/j.poetic.2019.101400

Tonković, Ž., Krolo, K., Marcelić, S. (2020). Klasika, punk, cajke: kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na jadranskoj obali. Zadar: Sveučilište u Zadru, Hrvatska sveučilišna naklada. 

Članstva u strukovnim udrugama:

Hrvatsko sociološko društvo
International Network for Social Network Analysis

Iscrpnija bibliografija  na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278523