Department of Sociology

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković


Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković
prof. (Sveučilište u Zadru), dr. sc. (Sveučilište u Zagrebu) 

Kontakt:
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar
tel. 385 (0) 23 200-507

zeljka.tonkovic@unizd.hr 

CV in English

Željka Tonković je izvanredna profesorica na Odjelu za sociologiju. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa obuhvaća sociologiju kulture i urbanu sociologiju, s posebnim fokusom na kulturnu participaciju i potrošnju, društvene nejednakosti i ulogu kulture u urbanom razvoju. Ostale istraživačke teme kojima se bavi odnose se na mrežnu teoriju i analizu i njezinu primjenu u području kulture. Samostalno i u suautorstvu objavila je tri knjige i više od dvadeset znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima (npr. Poetics, Social Networks, Cultural Sociology, Cultural Trends). Kroz aktivno sudjelovanje u brojnim znanstvenim i stručnim projektima i mrežama, njezin angažman uključuje i primjenu rezultata istraživanja u razvoju javnih politika. 

Popis radova

Odabrani projekti:
2021.-2023. Suradnica na projektu „Sociološki i traduktološki aspekti recepcije francuske i frankofonskih književnosti u Hrvatskoj nakon 1991. godine“ (Sveučilište u Zadru)
2020.-2022. Suradnica na projektu „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije“ (Hrvatska zaklada za znanost)
2016.-2020.  Suradnica na projektu „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti “ (Hrvatska zaklada za znanost)
2014.-2018. Suradnica na projektu „Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća “ (Hrvatska zaklada za znanost)

Stručne dužnosti:
2021. - Erasmus koordinatorica na Odjelu za sociologiju
2012.-2018. Voditeljica Sekcije za sociologiju prostora Hrvatskog sociološkog društva