Odjel za sociologiju

Mr. sc. Ratko Čorić, predavač

prof. (Zadar, 1984.), mr. sc. (Zagreb, 1998.)

CV in English

Znanstveni interes:

Klasične sociološke teorije, sociologija odgoja i obrazovanja, sociologija kulture, sociologija religije, povijest socijalnih i političkih ideja

 

Najvažniji objavljeni radovi (izbor):

Čorić, R. (2011). "Od religije kao socijalno-povijesne činjenice do višedimenzionalnog shvaćanja religije i religioznosti", u: Esadu Ćimiću u čast. Zbornik radova povodom 80 godina života (gl. ur. N. Skledar), Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 91-99.

Čorić, R. (2007). "Pojam osobe u sociologiji Emilea Durkheima i zasnivanje sociologije morala", Acta Iadertina, 3 (3): 73-80.

Čorić, R. (2002). "Durkheimova teorija religije kao teorija kulture", Radovi, Filoz. fak. Zadar, Razdio fil., psih., soc. i ped., (18): 203-212.

 

Kolegiji:

Preddiplomska razina

Rana socijalna misao

Klasične sociološke teorije: pozitivistički pristupi

Sociologija kulture 

Sociologija religije

 

Diplomska razina

Sociologija odgoja i obrazovanja