Odjel za sociologiju

izv. prof. dr. sc. Karin Doolan

karin.jpg

Prof. (Sveučilište u Zagrebu), mag. (Sveučilište u Cambridgeu), dr.sc. (Sveučilište u Cambridgeu)

Kontakt
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar

Tel.: 023 200 681
Fax.: +385 (0)23 200 603
Kontakt e-mail: kdoolan@unizd.hr

CV in English

Karin Doolan izvanredna je profesorica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Svoj istraživački put započela je na magistarskom i doktorskom studiju na Sveučilištu u Cambridgeu u Velikoj Britaniji s fokusom na društvene nejednakosti. Prioritet joj je sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima te zagovaračkim inicijativama kojima se želi doprinijeti postizanju pravednijeg društva. U skladu sa svojim istraživačkim interesima u nastavi njeguje kritičku pedagogiju. Trenutno vodi projekt o učincima kriznih situacija poput poplava i potresa na škole kao organizacije.

Nenastavne dužnosti:

Članica Predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva
Voditeljica Sekcije za kvalitativne metode istraživanja (HSD)
Članica Nadzornog odbora Instituta za razvoj obrazovanja
Članica Akademskog odbora Instituta za političku ekologiju 

Odabrani projekti:

2021.-2023. Voditeljica projekta „Ranjivost i otpornost škola ususret i uslijed prirodnih katastrofa“ (Sveučilište u Zadru)
2020.-2022. Suradnica na projektu „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije“ (Hrvatska zaklada za znanost)
2016.-2020. Voditeljica projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“ (Hrvatska zaklada za znanost)
2014.-2015. Suradnica na projektu „Eurostudent“ (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2013.-2015. Voditeljica istraživanja na projektu „EQuality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“ (Europska komisija, IPA program).
2013.-2016. Suradnica na projektu „Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija“ (Hrvatska zaklada za znanost).
2012.-2013. Suradnica na projektu „Mapping  of VET Educational Policies and Practices for Social Inclusion and Social Cohesion“ (European Training Foundation i LSE Enterprise)
2010.-2011. Voditeljica projekta „Promicanje sociologije obrazovanja u Hrvatskoj“ (Institut otvoreno društvo).
2010.-2013. Voditeljica istraživanja na projektu „Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESS)“ (Europska komisija, Tempus program).

Za cjeloviti popis znanstvenih i stručnih radova te konferencijskih priopćenja vidjeti poveznicu:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263890#neobjavljeno