Odjel za sociologiju

Red predavanja za drugi semestar diplomskog studija Kulturne sociologije

Šifra predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Predavanja

Seminara

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

SOC506

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić/ mr. sc. Mirko Petrić

Suvremene sociološke teorije kulture

30

15

 

5

SOC507

doc. dr. sc. Valerija Barada/dr.sc. Dražen Cepić

Napredne kvalitativne metode

30

 

30

5

SOC508

dr. sc. Dražen Cepić

Postkolonijalne teorije

30

15

 

5

SOC509

doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Medijske teorije i metode

30

15

 

5

SOC510

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Historijska sociologija

30

15

 

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH STUDIJA I/ILI INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ***

 

Izborni kolegiji s drugih studija

Strani jezik / Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta u Zadru

30

15

 

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugog/ih diplomskog/ih sveučilišnog/ih studija i/ili   integriranog preddiplomskog i diplomskog studija čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 5 ECTS boda/ova.

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH  STUDIJA I INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ****

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

Red predavanja za četvrti semestar diplomskog studija Kulturne sociologije

Šifra predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Predavanja

Seminara

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

SOC515

Mentor/ica po izboru

Diplomski rad

 

 

30

30

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH STUDIJA I/ILI INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ***

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ****

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 30 ECTS bodova.