Odjel za sociologiju
Informacije

PROJEKTNI TIM

Dr.sc. Karin Doolan je doktorirala i magistrirala u području sociologije obrazovanja (društvene nejednakosti u obrazovanju, obrazovanje za aktivno građanstvo) na Sveučilištu u Cambridgeu, a tijekom godina se usavršavala i na LSE-ju (London School of Economics and Political Science) u sklopu programa Demokracija i javne politike te na Sveučilištu Columbia u New Yorku u sklopu poslijedoktorskog boravka. Na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru predaje sociologiju obrazovanja i kvalitativne metode istraživanja. Prije dolaska na Odjel radila je više godina kao istraživačica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Sudjelovala je u brojnim istraživačkim i zagovaračkim projektima fokusiranim na društvenu pravednost. Trenutno vodi projekt Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti koji se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost. Članica je predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva, skupštine Instituta za razvoj obrazovanja i Instituta za političku ekologiju te voditeljica Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. 

Dr.sc. Dražen Cepić zaposlen je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, kao poslijedoktorand na projektu Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti  Doktorirao je društvene i političke znanosti na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci 2013. godine. Nakon toga je bio zaposlen na više projekata, između ostalog na Sveučilištu u Oxfordu (istraživanje o medijima i demokraciji u istočnoj Europi) te Sveučilištu u Birminghamu (istraživanje o upravljanju prirodnim resursima na jezeru Victoria, u istočnoj Africi). Bavi se istraživanjem društvenih nejednakosti, prijateljstva i socijabilnosti, te sociologije vrijednosti. 

Dr.sc. Branko Ančić je znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je i predstojnik Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Njegovi znanstveni i istraživački interesi uključuju sociologiju religije, sociologiju zdravlja i socijalnu ekologiju. Njegove publikacije uključuju analizu ateizma i nereligioznosti u Europi (Oxford Handbook of Atheism, Oxford University Press, 2014), istraživanje odnosa religije i zdravlja (Sociologija i prostor, 2011), istraživanje pro-okolišnih stavova i ponašanja u Europi (Sustainability Perspectives from the European Semi-Periphery, Institute for Social Research in Zagreb and Heinrich Böll Stiftung Croatia, 2014), javna percepcija klimatskih promjena (Hrvatski meteorološki časopis, 2016) i interpretacija stavova povezanih s konceptom odrasta u Europi (Green European – environmental behaviour and attitudes in Europe in a historical and cross-cultural comparative perspective, Routledge, 2017). Dr.sc. Branko Ančić je izvršni urednik časopisa Religion and Society in Central and Eastern Europe i potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva. Sudjelovao je i na istraživačkim boravcima na Sveučilištu u Cardiffu, Sveučilištu u Beču i GESIS institutu u Kölnu.

Dr. sc. Valerija Barada docentica je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju sociologiju žena, rada i profesija.  Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih istraživanja. Zadnji veći istraživački projekt rezultirao je znanstvenom monografijom „Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti“, u suautorstvu s Jakom Primorac i Edgarom Buršićem (Zagreb: Zaklada „Kultura nova“, 2016.). Provela je zimski semestar 2006./2007. na Odjelu za sociologiju, Sveučilište Karl-Franzens, Graz. Voditeljica je zadarske podružnice Hrvatskog sociološkog društva te članica Europskog sociološkog društva (ESA) i Međunarodnog sociološkog društva (ISA). 

Dr. sc. Mladen Domazet diplomirao je fiziku i filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu i doktorirao u znanstvenom polju filozofije (filozofija znanosti) na Sveučilištu u Zagrebu. Interesiraju ga istraživanja znanstvenog objašnjenja, objasnidbenih pojmovnih okvira i društvenih stavova u teoriji odrasta. Objavljeni mu radovi pokazuju širok spektar interdisciplinarnih istraživačkih interesa, od analiza Wikipedija kao kompleksnih mreža, preko enciklopedijskih natuknica u Filozofskom leksikonu i komparativnih istraživanja obrazovnih kurikuluma, do recentnih istraživačkih članaka o održivosti i odrastu. Trenutno se bavi istraživanjem održivosti i dispozicijama odrasta u malim semiperiferijskim društvima te ekološkim aspektima društvene stratifikacije u Hrvatskoj.

Dr. sc. Drago Župarić-Iljić znanstveni je suradnik u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Područje njegovog istraživačkog interesa su Sociologija migracija i Sociologija etničkih odnosa, posebice problematika prisilnih migracija i izbjeglištva. 

Dr.sc. Ivana Jugović je znanstvena suradnica pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Doktorirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njezini istraživački interesi uključuju teme iz psihologije obrazovanja i psihologije roda, s posebnim fokusom na rodnu problematiku u obrazovanju. 

Doc. dr. sc. Petra Rodik zaposlena je na Odsjeku za sociologiju, Filozofski fakultet Sveulišita u Zagrebu. Doktorat iz polja sociologije stekla je 2011. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Posljednjih nekoliko godina preženo se bavi temama iz područja ekonomske sociologije te kvalitativnih metoda istraživanja, a do sada je objavila više znanstvenih članaka i dvije monografije. Posjeduje stručnu ekspertizu i desetogodišnje iskustvo iz područja primjene računalnih programa za kvalitativne metode istraživanja.

Dr.sc. Jaka Primorac radi kao znanstvena suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi uključuju područja kulturnih i kreativnih industrija, kulturnog i kreativnog rada, kulturnih i medijskih politika te digitalne kulture. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. projekt MEDIADEM Instituta ELIAMEP, projekti CSES, ‘Mobility matters’ Instituta ERICarts, ASO projekt Mirovnog instituta, te u ekspertizama iz područja kulturnih politika za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Dobitnica je nagrade Cultural Policy Research Award 2005.godine koju dodjeljuju Europska kulturna zaklada i Riksbankens Jubilieumsfond. 

Doc.dr.sc. Krešimir Krolo djelatnik je Odjela za sociologiju, Sveučilišta u Zadru. Doktorirao je na združenom međunarodnom studiju "Sociologija lokalnog i regionalnog razvoja" u Zadru, a dobitnik je i JFDP stipendije američkog konzulata (2009) u obliku znanstveno-nastavnog usavršavanja na Sveučilištu Sjeverna Karolina (University of North Carolina, Chapel Hill). Znanstveni interesi vezani su mu uz digitalno-interaktivne medije i kulturu te kulturu mladih. Objavio je više znanstvenih članaka i pokrenuo nekoliko manjih istraživačkih projekata.

Dr.sc. Željka Tonković docentica je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Doktorat iz sociologije stekla je 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezinog znanstvenog interesa obuhvaća teme iz područja sociologije kulture, urbane sociologije i sociologije prostora te mrežnu teoriju i analizu. Održala je brojna izlaganja na međunarodnim konferencijama te se usavršavala na ljetnim školama i radionicama. Istražuje različite aspekte umrežavanja u kulturnom sektoru, razvojne potencijale gradova i lokalnih zajednica te kulturnu potrošnju i kulturni kapital mladih. Voditeljica je Sekcije za sociologiju prostora pri Hrvatskom sociološkom društvu. Kontinuirano surađuje s udrugama nezavisne kulture u zagovaračkim platformama i inicijativama.

Dr.sc. Sven Marcelić radi kao docent na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.