Odjel za sociologiju

U četvrtak 10. prosinca 2020. u sklopu kolegija Nacrt istraživanja održano predavanje;

Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda - O integraciji kvantitativnih i kvalitativnih metoda u projektu GENMOD“

U četvrtak 10. prosinca 2020. u sklopu kolegija Nacrt istraživanja na drugoj godini diplomskog studija sociologije održano je predavanje „Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda - O integraciji kvantitativnih i kvalitativnih metoda u projektu GENMOD“.

Predavanje je organizirano u suradnji s projektom "Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive" (GENMOD, HRZZ-IP-2016-06-6010) Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Split.

Na predavanju je predstavljena istraživačka strategija i integracija teorijskih i metodoloških aspekata istraživanja u projektu "Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive".

Nakon uvodnih obraćanja koje su održali doc.dr.sc. Sven Marcelić kao nositelj kolegija i doc.dr.sc. Marija Lončar u ime splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva, o projektu su govorili prof.dr.sc. Inga Tomić-Koludrović kao voditeljica te mr.sc. Mirko Petrić, Augustin Derado, mag. soc., doc.dr.sc. Ivan Puzek i doc.dr.sc. Željka Zdravković.

Predstavljen je kompleksan nacrt istraživanja samog projekta pri čemu su predstavljeni relacijski aspekti istraživanja roda i modernizacije, relacijska rodna istraživanja u kontekstu mješovitih metoda, pitanja triangulacije te različite strategije integracije kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Zahvaljujemo kolegicama i kolegama iz Instituta društvenih istraživanja Ivo Pilar i splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva na zanimljivom i korisnom predavanju i uspješnoj suradnji!

  

Theme picker