Odjel za sociologiju

Međunarodna znanstvena konferencija „Sloboda i nužnost“

Međunarodna znanstvena konferencija „Sloboda i nužnost“

U organizaciji Regionalnog centra Split Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Sveučilišta u Zürichu, 3. i 4. listopada 2015. održana je međunarodna znanstvena konferencija „Freedom and Necessity: Class Differences, Lifestyles and Coping Strategies in the Times of Economic Crisis“ („Sloboda i nužnost: klasne razlike, životni stilovi i strategije svladavanja poteškoća u vremenu gospodarske krize“).

Konferencija je održana u Splitu, u okviru međunarodnog znanstvenog projekta „Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis” („Životne strategije i strategije preživljavanja kućanstava i pojedinaca/ki u društvima jugoistočne Europe u vremenu krize“), koji se financira iz sredstava programa SCOPES Švicarske nacionalne zaklade za znanost.

Na konferenciji je, u različitim timovima i radnim skupinama, izlagalo više članova i članica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, koji/e su bili zastupljeni/e sljedećim referatima:

Predrag Cvetičanin (Fakultet Sporta i Turizma TIMS, Novi Sad), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Split), Mirko Petrić (Sveučilište u Zadru) : „Household strategies in different parts of social space in South-East European societies“ („Strategije kućanstava u različitim dijelovima društvenog prostora u društvima jugoistočne Europe“).

Puzek, Ivan (Sveučilište u Zadru), Augustin Derado (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Split): „Young adults in South-East European societies: Household capitals and transitions to adulthood“ („Mladi odrasli u društvima jugoistočne Europe“).

Mirko Petrić i Željka Zdravković (Sveučilište u Zadru), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Split): „Tastes and constraints: Cultural participation in four South-East European countries“ („Ukusi i ograničenja: kulturna participacija u četiri zemlje jugoistočne Europe“).

Krešimir Krolo, Sven Marcelić i Željka Tonković (Sveučilište u Zadru): „Intergenerational transmission of cultural capital: The case of Zadar (Croatia)“ („Međugeneracijski prijenos kulturnog kapitala: Slučaj Zadra (Hrvatska)“.

Valerija Barada (Sveučilište u Zadru), Jaka Primorac (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb), Edgar Buršić (Sveučilište Juraj Dobrila – Pula): „'Workstyle' strategies in the cultural not for profit sector: The case of Croatia“ („Strategije 'radnog stila' u neprofitnom kulturnom sektoru: slučaj Hrvatske“). 

Više o programu i izlaganjima možete naći u knjizi sažetaka, koju možete preuzeti ovdje.

Theme picker