Odjel za sociologiju
Graz International Summer School Seggau - GUSSEG 2016

Graz International Summer School Seggau - GUSSEG 2016

U okviru programa Graz International Summer School Seggau 2016, održane između 3. i 17. srpnja 2016., na temu Transformations, Transgressions and Trust in Europe and the Americas (Transformacije, transgresije i povjerenje u Europi i Amerikama), mr. sc. Mirko Petrić konceptualizirao je i vodio seminarski modul Media, Society and Culture (Mediji, društvo i kultura) koji je tematizirao pitanja povjerenja i formiranja javne sfere u masovnim i digitalnim interaktivnim medijima (27 sati razredne nastave). U okviru rada škole, mr. sc. Mirko Petrić 12. srpnja 2016. održao je plenarno predavanje s naslovom Transcending the Status Quo: Media, Intellectuals, Responsibility and Social Change (Nadilaženje statusa quo: mediji, intelektualci, odgovornost i društvena promjena), a 6. srpnja 2016. izlagao kao respondent u javnoj raspravi na temu Transcending Rules: Public Opinion, Political Involvement and Protests (Nadilaženje pravila: javno mišljenje, politički angažman i protesti).

Sudjelovanje mr. sc. Mirka Petrića na ljetnoj školi financirano je stipendijom za gostujuće nastavnike Službe za akademsku razmjenu Republike Austrije (OeAD), kroz program CEEPUS. Plenarno predavanje održano je u okviru programa Speak Up!: Innovation Lab for Future Researchers (Govorite glasnije!: Inovativni laboratorij za buduće istraživače). U drugom tjednu nastave seminarskog modula Mediji, društvo i kultura, četiri bloka predavanja i vježbi održao je dr. sc. Krešimir Krolo.

Više obavijesti o ljetnoj školi GUSSEG 2016 može se pronaći ovdje, a o modulu Mediji, društvo i kultura ovdje.
Pročitaj više
Graz International Summer School Seggau - GUSSEG 2016
Treći sociološki forum Međunarodnog sociološkog društva

Treći sociološki forum Međunarodnog sociološkog društva

U okviru Trećeg sociološkog foruma Međunarodnog sociološkog društva (ISA) The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World (Budućnosti koje želimo: globalna sociologija i borbe za bolji svijet) u Beču, mr. sc. Mirko Petrić održao je 11. srpnja 2016. znanstveno priopćenje s naslovom“The Socialist 'Middle Class' Revisited: Consumption-based Class Distinctions in the Four Post-Yugoslav Countries” (Ponovni posjet socijalističkoj ‘srednjoj klasi’: klasne distinkcije zasnovane na potrošnji u četirima post-jugoslavenskim zemljama).
Prioćenje je priređeno u koautorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i doc. dr. Predragom Cvetičanin (Fakultet za turizam i sport, Novi Sad), a empirijski podaci pribavljeni su radom na projektu radom na projektu Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (Životne strategije i strategije preživljavanja kućanstava i pojedinaca/ki u jugoistočnoj Europi u vremenu krize), koji financira Švicarska nacionalna znanstvena zaklada u okviru programa SCOPES (152626).
Sažetak priopćenja može se pročitati ovdje.
Pročitaj više
Treći sociološki forum Međunarodnog sociološkog društva
Postsocijalizam: hibridnost, kontinuitet i promjena

Postsocijalizam: hibridnost, kontinuitet i promjena

Na konferenciji Post-socialism: Hybridity, Continuity and Change („Postsocijalizam: hibridnost, kontinuitet i promjena“) održanoj u Novom Sadu 25. i 26. lipnja 2016., u organizaciji Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK) i Sveučilišta u Zürichu, nastupilo je priopćenjima više članova/ica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Mr. sc. Mirko Petrić održao je priopćenje pod naslovom Hybridity of Social Structure in SEE Societies: From Occupational to Existential Class („Hibridnost društvene strukture u društvima jugoistočne Europe“) u suautorstvu s Predragom Cvetičaninom (Sveučilište u Nišu), Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split) i Adrianom Leguina Ruzzijem (Sveučilište u Manchesteru).

Ivan Puzek, mag. soc., održao je priopćenje pod naslovom The Effects of the Economic Crisis on Values and Attitudes in Southeast Europe: Erosion of Trust, Retraditionalization and the Decline of Public Good Morality („Učinci ekonomske krize na vrijednosti i stavove u jugoistočnoj Europi“: erozija povjerenja, retradicionalizicija i opadanje dobrog javnog morala“), u suautorstvu s Miranom Lavričem (Sveučilište u Mariboru), Danijelom Gavrilović (Sveučilište u Nišu) i Rudijem Klanjšekom (Sveučilište u Mariboru).

Dr. sc. Željka Zdravković i mr. sc. Mirko Petrić, u suautorstvu s Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split) održali su priopćenje s naslovom Individual Lifestyle Consumption and Household Capitals in Four South-East European Coun­tries in the Times of Crisis („Individualna životnostilska potrošnja i kapitali kućanstava u četiri zemlje jugoistočne Europe u vremenu krize“).

Navedena priopćenja izrađena su na temelju empirijske građe prikupljene radom na projektu Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis, koji financira Švicarska nacionalna znanstvena zaklada u okviru programa SCOPES (152626).

U okviru prezentacije građe prikupljene istim projektom priopćenjem je nastupio i doktorski student Međunarodnog združenog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu, Augustin Derado, mag. soc., koji je u suautorstvu s Nemanjom Krstićem (Sveučilište u Nišu) izlagao na temu Small Farmers in Post-socialist Serbia and Croatia – A Qualitative Analysis of Life-strategies in 10 Agricultural Households („Mali poljoprivednici u postsocijalističkoj Srbiji i Hrvatskoj: kvalitativna analiza životnih strategija u 10 poljoprivrednih kućanstava“).

Dr. sc. Krešimir Krolo, dr. sc. Sven Marcelić i dr. sc. Željka Tonković, u programu konferencije održali su priopćenje pod naslovom Cultural Lifestyles and Values of Urban Youth in Adriatic Croatia („Kulturni životni stilovi i vrijednosti urbanih mladih u jadranskoj Hrvatskoj“), kojim su predstavili rezultate svog nedavno provedenog istraživanja na tu temu.

Program konferencije možete vidjeti ovdje, a knjigu sažetaka ovdje.
Pročitaj više
Postsocijalizam: hibridnost, kontinuitet i promjena
Znanjem do društvene dobrobiti - obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti

Znanjem do društvene dobrobiti - obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti

Doc. dr. sc. Valerija Barada vodila je istraživanje zastupljenosti ženskih i rodnih sadržaja na odabranim visokoškolskim institucijama Sveučilišta u Zagrebu, a koje je dio projekta "Znanjem do društvene dobrobiti - obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti", koji se izvodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Projekt vodi Centar za ženske studije iz Zagreba. U ponedjeljak, 14. lipnja 2016. godine održana je javna tribina na kojoj su prezentirani rezultati istraživanja.

Više na:

http://www.zenstud.hr/mapiranje-zenskihrodnih-tema-u-kurikulumima-sveucilisnih-predmeta-na-institucijama-viisokog-obrazovanja/
Pročitaj više
Znanjem do društvene dobrobiti - obrazovanje mladih o rodnoj ravnopravnosti

Content