Odjel za sociologiju

Istraživanje o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj

Istraživanje o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo nedavno su u suautorstvu s dr. sc. Anom Žuvelom (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb) i dr. sc. Deom Vidović (Zaklada Kultura nova) objavili publikaciju "Utjecaj pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Izvještaj o rezultatima istraživanja". Istraživanje je provelo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji sa Zakladom Kultura nova. Istraživanje analizira različite segmente pogođenosti i otpornosti kulturnog sektora, kao i mjere podrške sektoru koje su implementirane kao odgovor na krizu. Dobiveni podaci potvrdili su da su pandemija bolesti COVID-19 i potresi drastično pogodili kulturni sektor u Hrvatskoj. Autori istraživanja su na temelju provedene analize uobličili preporuke za nadogradnju kulturnog sustava i implementiranje budućih mjera koje bi mogle odgovoriti na specifične potrebe različitih aktera kulturnog sektora te time ubrzati i olakšati njihov oporavak. Cjeloviti izvještaj istraživanja dostupan je preko sljedeće poveznice.